Djelimično ispunjeno

Projekti za stara i iznemogla lica

Opštine: Novo Sarajevo

Nastavit ćemo i kontinuiranu saradnju sa javnim ustanovama iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite, organizacijama i fondacijama, te udruženjima građana/nevladinim sektorom u provođenju projekata prema starim i iznemoglim licima (…).

Obrazloženje

U toku mandata 2016 - 2020 ciljevi datog obećanja su djelimično ostvareni.

Izvor: Intervju, Radio Sarajevo, 29.09.2016.

Više informacija o projektima kojima je ukazana pomoć i podrška starim i iznemoglim licima nije bilo moguće pronaći, osim u dokumentima Bdužeta i iZvršenja Bdužeta ove općine za 2017., 2018. i 2019. godinu, kao i 2020. godinu.

Prema Izvještaju o izvršenju Budžeta općine Novo Sarajevo za 2017. godinu, na Programe socijalne potpore, među kojima su između ostalog i grantovi penzionerima, grant za ostala socijalna davanja, te grant za zdravstveno osiguranje za lica u stanju socijalne potrebe potrošeno je oko 110 hiljada KM. Ovi izdaci su u dokumentu Izvršenja Budžeta za 2018. godinu iznosili su oko 210 hiljada KM.

U dokumentu Izvršenja Budžeta za 2019. godine ta cifra iznosila je oko 210 hiljada KM, a u Budžetu za 2020. godinu planirano je oko 300 hiljada KM.

Iz Općine Novo Sarajevo istakli su sljedeće:

Općina Novo Sarajevo putem Službe za socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica kontinuirano sarađuje sa ustanovama iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite (KJU Centar za socijalni rad – Služba socijalne zaštite Novo Sarajevo), organizacijama i fondacijama, te udruženjima građana/nevladinim sektorom u provođenju projekata prema starim i iznemoglim licima. Izdvajamo projekat “Akcija protiv dobne diskriminacije” koji finansira Europska unija, a provodi Hilfswerk International u saradnji sa Partnerstvom za javno zdravlje, Crvenim krstom/križem BiH i Udruženjem za pomoć i razvoj ‘HAJDE’ (https://novosarajevo.ba/konferencija-projekta-akcija-protiv-dobne-diskriminacije/). Brojni projekti sa različitim donatorima svake godine se realiziraju i u općinskim Centrima za zdravo starenje. Ove 2020. godine je tokom stanja nesreće uzrokovanim pandemijom korona virusa obezbjeđeno više od 2500 paketa sa prehrambenim i higijenskim proizvodima za stanovnike općine starije od 65 godina kojima je bilo ograničeno kretanje.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!