Djelimično ispunjeno

Projekti za osobe s posebnim potrebama

Opštine: Novo Sarajevo

Nastavit ćemo i kontinuiranu saradnju sa javnim ustanovama iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite, organizacijama i fondacijama, te udruženjima građana/nevladinim sektorom u provođenju projekata prema (…) osobama sa posebnim potrebama.

Obrazloženje

U toku mandata 2016 - 2020 ciljevi datog obećanja su djelimično ostvareni.

Izvor: Intervju, Radio Sarajevo, 29.09.2016.

Prema Izvještaju o izvršenju Budžeta općine Novo Sarajevo za 2017. godinu, na socijalne programe, među kojima su grant sredstva za djecu i odrasle sa poteškoćama u razvoju potrošeno je 32.203 KM. Ovi izdaci su u dokumentu Izvršenja Budžeta za 2018. godinu iznosili su 11.128 KM, a odnosili su se samo na djecu, ne i odrasle, sa poteškoćama u razvoju.

Prema Izvještaju o izvršenju Budžeta općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, na socijalne programe, među kojima su grant sredstva za djecu i odrasle sa poteškoćama u razvoju potrošeno je 26.245 KM.

U Budžetu za 2020. godinu planirana asredstva iznose 40 hiljada KM.

Informacije o drugim dodatnim projektima za ovu kategoriju nije moguće pronaći., osim informacije da je početkom 2018. godine načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo sa direktorima jedanaest javnih ustanova, potpisnisao Sporazum o finansiranju prevoza redovnih učenika sa smetnjama u kretanju i njihovih pratioca sa područja općine Novo Sarajevo za 2018. godinu.

Iz Općine Novo Sarajevo istakli su sljedeće:

Općina putem dvije nadležne općinske Službe konitinuirano realizuje projekte koji se odnose na pomoć osobama sa poteškoćama u razvoju. Putem Službe za obrazovanje, kulturu i sport realizuju se brojni projekti sa JU Centar “Vladimir Nazor”, a koji se odnose na prevoz djecei njihove pratnje do škole, besplatne školske užine, realizacija projekta „Christine Witcutt“, nabavka i podkela ruksaka sa školskim proboroma za prvačiće/polaznike Centra, kao i realizacija projekta nabavke opreme i opremanje prostorija za predškolski odgoj. Putem Službe za socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica svake godine realizuju se projekti NVO koji se odnose na osobe sa poteškoćama u razvoju.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!