Djelimično ispunjeno

Projekti za djecu bez roditeljskog staranja

Opštine: Novo Sarajevo

Nastavit ćemo i kontinuiranu saradnju sa javnim ustanovama iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite, organizacijama i fondacijama, te udruženjima građana/nevladinim sektorom u provođenju projekata prema (…) djeci bez roditeljskog staranja (…).

Obrazloženje

U toku mandata 2016 - 2020 ciljevi datog obećanja su djelimično ostvareni.

Izvor: Intervju, Radio Sarajevo, 29.09.2016.

U Izvještajima o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2017., 2018. i 2019. godinu kroz programe potpore boračkoj populaciji dodjeljeni su grantovi djeci bez oba roditelja u iznosima od 56.400, 55.200 i 55.200 KM, a u Budžetu za 2020. godinu planirano je 66.000 KM.

Drugih projekata za djecu bez roditeljskog staranja nije bilo, niti je moguće pronaći bilo kakve informacije na stranici Općine Novo Sarajevo.

Iz Općine Novo Sarajevo istakli su sljedeće:

Općina Novo Sarajevo svake godine iz općinskog budžeta putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu dodjeljuje stipendije za djecu bez oba roditelja sa područja Općine Novo Sarajevo koja se nalaze na redovnom školovanju, a na evidenciji su Centra za socijalni rad-Službe socijalne zaštite Novo Sarajevo i nadležnih općinskih službi. Stipendije se dodjeljuju za 12 mjeseci u ukupnom iznosu od po 1200 KM ( u 2020. godini za 40 djece, u 2019., 2018., 2017.godini po 46 djece, i u 2016. godini 51 dijete). https://novosarajevo.ba/podijeljene-stipendije-za-djecu-bez-oba-roditelja/ Općina Novo Sarajevo putem Službe za socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica i u okviru svoje nadležnosti kontinuirano sarađuje sa ustanovama iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite (KJU Centar za socijalni rad – Služba socijalne zaštite Novo Sarajevo), organizacijama i fondacijama, te udruženjima građana/nevladinim sektorom u provođenju projekata prema djeci bez roditeljskog staranja.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!