Neispunjeno

Projekti u šumarstvu

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Ekonomija

HDZ BiH i njegovi kandidati koji budu izabrani da sudjeluju u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na svim razinama, zalagati će se za izradu konkretnih projekata koji mogu biti zanimljivi stranim ali i domaćim investitorima, nuditi te projekte i lobirati za njih. Smatramo kako su posebno značajni: (…) sektor šumarstva (…).

Vlada FBiH u tehničkom mandatu je zatražila hitno donošenje Zakona o šumama na 140. sjednici, 20.11.2014. godine, u cilju prevazilaženja teškog stanja u oblasti šumarstva izazvanog i zbog nepostojanja zakona o šumama.

Vlada Federacije BiH je formirala Radnu grupu za pomoć resornom ministarstvu u pripremi teksta Nacrta zakona o šumama na 10. sjednici, 09.06.2015. godine, te zadužila ministarstvo da što hitnije pripremi i Vladi Federacije BiH na razmatranje i daljnju proceduru dostavi tekst Nacrta zakona o šumama. Najavljeno je da će Vlada uputitinacrt  Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje po hitnom postupku. Na 13. sjednici Vlade FBiH, 02.07.2015, usvojena je Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o gospodarenju šumama u Federaciji BiH u 2014. godini i planovima gospodarenja šumama za 2015. godinu. Najavljeno je da će Vlada Federacije BiH ubrzati proceduru donošenja novog zakona o šumama i njegovog usvajanja po hitnom postupku u Parlamentu Federacije BiH. Prednacrt zakona o šumama razmatran je na 41. sjednici Vlade FBiH, 18.02.2016. godine, kada je najavljeno da će se Prednacrt ponovo razmatrati nakon što budu razmotrene određene primjedbe i prijedlozi.

Nacrt Zakona o šumama usvojen je u Predstavničkom domu PFBiH u novembru 2016. godine, dok ga je Dom naroda usvojio u decembru 2016. Parlament je zadužio Vladu da prije izrade prijedloga zakona provede javnu raspravu u trajanju od 90 dana. Nakon provedene javne rasprave, resorno ministarstvo je izradilo, a Vlada FBiH usvojila Prijedlog zakona o šumama na 110. sjednici, održanoj 07.07.2017. godine. Prijedlog se još uvijek nalazi u parlamentarnoj proceduri.

Na 111. sjednici, 13.07.2017, Federalna vlada je prihvatila Šumarski program Federacije Bosne i Hercegovine, koji definiše opću politiku šumarstva, gospodarenja šumama i šumskim zemljištima, kao i politiku gospodarenja s divljači na teritoriji Federacije, te se izrađuje za sve šume bez obzira na vlasništvo. Opći dio Šumarskog programa Federacije donosi se za period od 20 godina s mogućnošću njegove revizije u skladu s dinamikom realizacije izvedbenog dijela. Izvedbeni dio Šumarskog programa Federacije se donosi za period od pet godina.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!