Započeto

Projekti bazirani na principima efikasnog i okolinski odgovornog korištenja energijskih resursa

Partije: SDP BiH | Oblasti: Ekonomija

Projekti bazirani na principima efikasnog i okolinski odgovornog korištenja energijskih resursa.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Vlada Federacije BiH je na petoj sjednici, održanoj 14.6.2023. godine, donijela odluke o usvajanju dva programa utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu u okviru tekućih transfera namijenjenih poticajima pri kupovini električnih automobila u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM. Prvi program odnosi se na subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, dok se drugi program odnosi na tekuće transfere pojedincima (po 500.000 KM). 

Na istoj sjednici, Vlada FBiH je usvojila informaciju i dala prethodnu saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetske dozvole privrednom društvu „Vjetroelektrane“ d.o.o. Glamoč za izgradnju vjetroelektrane Slovinj na području općine Glamoč.

Vlada FBiH je na narednoj sjednici (21.6.2023.) usvojila informacije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju deset fotonaponskih elektrana „Plavo sunce“. Iz Vlade je saopćeno da je Istovremeno data i prethodna saglasnost resornom ministarstvu u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponskih elektrana investitora Plavo sunce.

Vlada FBiH je na devetoj sjednici, održanoj 26.7.2023, utvrdila Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za projekt unapređenja kvaliteta zraka, koji će uputiti Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje. 

Na sjednici održanoj 2.8.2023. godine, Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, ovog ministarstva za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2023. godinu. 

Kako je saopćeno iz Vlade, ukupan iznos za raspodjelu sredstava po ovom programu je oko 14.000.000 KM, a dodjela ukupno raspoloživih sredstava će se vršiti po dva projekta. Jedan od njih se odnosi na korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije iz sunčeve energije za sopstvene potrebe. 

Na istoj sjednici, Vlada FBiH je usvojila informaciju o aktivnostima i u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Astera“ privrednog društva Astera d.o.o. Posušje. Također, data je i prethodna saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju ove fotonaponske elektrane.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!