Započeto

Programi za veću zaposlenost žena

Partije: SDP BiH | Oblasti: Socijalna politika

Programi za veću zaposlenost: (…) žena.
Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Na konferenciji posvećenoj inkluzivnom političkom dijalogu o načinima poboljšanja vidljivosti i prepoznavanja potreba žena u odnosu na ekonomske politike i njihovo učešće u poduzetništvu, ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Adnan Delić je kazao da je potrebno donijeti mjere koje za cilj imaju osnaživanje žena u društvu, odnosno zapošljavanje žena. 

Izrazio je i nadu da će što prije uspjeti kreirati zakon a potom i fond, jer cilj je da se kreiraju adekvatni programi koji će integrisati ženu u društvu, a to bi bili programi zapošljavanja žena, prekvalifikacije i doedukacije. 

Jedna od prvih aktivnosti u Ministarstvu bila je razgovor sa Svjetskom bankom o nastavku, odnosno drugoj fazi projekta zapošljavanja koji fokus ima upravo na ženama. Kako je istaknuto na stranici Vlade FBiH, zajednički je zaključak sa ovog sastanka da će Svjetska banka u saradnji sa resornim ministarstvom raditi na realizaciji programa zapošljavanja. Istaknuta je volja i zajedničko opredjeljenje da se sa realizacijom ovih projekata počne čim prije, te su dogovoreni prvi koraci koji podrazumijevaju formiranje projektnog tima, jedinice za impelemntaciju projekta i niz drugih pojedinosti. Projekti su višegodišnji, a njihova realizacija trebala bi početi tokom ljeta ove godine.

Također, u okviru Transfera za finansiranje obrazovanja, Javnim pozivom za (su)finansiranje programa iz oblasti obrazovanja i nauke za 2023. godinu, između ostalog, je obuhvaćena podrška programima obuke, stručnog osposoblјavanja i usavršavanja odraslih osoba s fokusom na žene radi lakše integracije na tržište rada (70.000 KM).


Federalni zavod za zapošljavanje je 16.3.2023. godine objavio “Program sufinansiranja zapošljavanja 2023” u kojem je kao mjera navedeno i zapošljavanje žena za 2023. godinu koje su prijavljene na evidenciji nezaposlenih u FBiH. Mjesečni iznos sufinansiranja je: 550 KM za žene bez obzira na stepen obrazovanja u trajanju od šest mjeseci i 550 KM za žene za višom/visokom stručnom spremom u trajanju od 12 mjeseci.

Isti program je nastavljen i u 2024. godini te je poziv za njega objavljen 11.3.2024. godine pod nazivom “Program sufinansiranja zapošljavanja 2024”. Mjesečni iznos sufinansiranja za 2024. godinu iznosi 700 KM za žeen sa višom/visokom stručnom spremom u trajanju od 12 mjeseci i 650 KM za žene bez obzira na stručnu spremu u trajanju od šest ili 12 mjeseci.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!