Započeto

Programi za veću zaposlenost mladih

Partije: SDP BiH | Oblasti: Socijalna politika

Programi za veću zaposlenost mladih (…).
Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Vlada FBiH donijela je u junu 2023. godine Odluku kojom se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike  određuje kao nosilac Programa garancije za mlade (GzM) i imenuje koordinator iz ovog ministarstva koji će biti nosilac aktivnosti i  u implementaciji Programa Garancije za mlade u BiH u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

U maju 2023. godine ministar Delić izjavio je pripremljen Prednacrt zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba koji bi trebao podrazumijevati saradnju sa obrazovnim institucijama s ciljem kreiranja programa doeduakacija, prekvalifikacija i programa za zapošljavanje. Najavljeni zakon se još uvijek nije našao u proceduri.


Na sjednici Vlade FBiH održanoj 21.9.2023. godine na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Vlada FBiH je prihvatila Strategiju zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2023-2030). Na sjednici Predstavničkog doma PFBiH održanoj 26.10.2023. godine donesena je Odluka o usvajanju ove Strategije. Na sjednici Doma naroda PFBiH održanoj  27.11.2023. godine ova strategija je usvojena. Nakon ovog koraka slijedi prepoznavanje ciljeva strategije u budžetima kako bi se krenulo u njihovu realizaciju.

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 22.12.2023. godine na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o radu kojim se reguliše privremeni i povremeni rad studenata. O ovom Prijedlogu raspravljalo se na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH zakazanoj za 22.4.2024. godine na kojoj je i usvojen.


U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata 6.3.2024. godine upriličilo potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, između ministarstva i 12 lica na stručnom osposobljavanju sa završenom visokom stručnom spremom. Za provođenje ovog programa osigurana su sredstva u neto iznosu od 75.000 KM.


Federalni zavod za zapošljavanje je 16.3.2023. godine objavio “Program sufinansiranja zapošljavanja 2023” u kojem su kao mjere navedene “Zapošljavanje pripravnika 2023” i “Mladi sa iskustvom 2023”. Mjera koja se odnosi na zapošljavanje pripravnika nastoji omogućiti većem broju mladih osoba u dobi do 30 godina osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva u zvanju za koje su se školovali. Mjera mladi sa iskustvom podrazumjeva sufinansiranje zapošljavanja osoba sa radnim iskustvom/stažom u, dobi do 35 godina, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u FBiH.

Isti programi su nastavljeni i u 2024. godini te je poziv za njega objavljen 11.3.2024. godine pod nazivom “Program sufinansiranja zapošljavanja 2024”. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!