Ispunjeno manjim dijelom

Programi saradnje sa EU obrazovnim institucijama

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Obrazovanje

Stimulirati ćemo i promovirati programe suradnje s EU obrazovnim institucijama i programima.

Obrazloženje

U radu Vlade FBiH, tokom mandata 2014-2018. zabilježene su određene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Vlada FBiH na godišnjem nivou izdvaja sredstva za implementaciju Bolonjskog procesa, u sklopu koji dio sredstava odlazi na podršku realizaciji programa međunarodne akademske i studentske mobilnosti i razmjene. Predviđeni iznos sredstava namijenjen za implementaciju Bolonjskog procesa za 2016. godinu duplo je manji nego za 2015. godinu.

Sredstva namijenjena za implementaciju Bolonjskog procesa za 2017. godinu iznosi 150.000 KM.

Vlada Federacije BiH je na 100. sjednici, održanoj 27.04.2017. godine donesenom Odlukom, osnovala Fondaciju za mobilnost studenata i nastavnika FBiH. Osnovni cilj je podrška realizaciji programa međunarodne akademske i studentske mobilnosti i razmjene, podsticanje i stimuliranje mobilnosti studenata i nastavnika, razvoj i unapređenja oblasti visokog obrazovanja kroz podršku provedbi programa EU, provedbi bilateralnih i multilateralnih međunarodnih sporazuma i protokola o saradnji u oblasti visokog obrazovanja i osnivanju studija na stranim jezicima na javnim visokoškolskim ustanovama u FBiH.

Ciljevi su i podrška osnivanju i radu komercijalno održivih ljetnih škola, projektima internacionalizacije i poboljšanju kvalitete visokog obrazovanja, obavljanju studentske prakse u inostranstvu, mobilnosti domaćih i stranih studenata, domaćeg i stranog nastavnog osoblja, te podrška školovanju deficitarnog nastavnog kadra s javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH.

Također je riječ o razmjeni znanja, stjecanju novih iskustava, susretanju s novim načinima rada, tehnologijama i metodama rada, kvalitetnijoj praksi te primjeni u Federaciji BiH iskustava stečenih na univerzitetima u svijetu.

Program mobilnosti omogućava studentima da stječu više iskustva u radu i učenju na drugim univerzitetima kroz nastavno-naučni i istraživački rad, ali i upoznavanje drugih kultura, drugačijih ideja i iskustava, što je svojevrstan podsticaj u samorazvoju i samoostvarenju.

U svijetu je odavno prihvaćena činjenica da se ekonomski razvoj i prosperitet neostvariv ukoliko nije zasnovan na znanju i njegovoj primjeni, a mobilnost nastavnika i studenata je jedan od načina jačanja obrazovnog sistema u zemlji, što će kasnije rezultirati podizanjem konkurentnosti visokoškolskih ustanova, nastavnika i studenata koji će biti generatori razvoja privrede Bosne i Hercegovine.

Mobilnost je osnovni uslov kojim Federacija BiH ispunjava kriterije za približavanje i pristup Evropskom prostoru visokog obrazovanja (European Higher Education Area, EHEA).

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je u januaru 2018. godine donijelo Informaciju o provedbi reforme visokog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. i 2017. godini.

Prema podacima u usvojenoj Informaciji, visokoškolske ustanove postigle su značajan iskorak po pitanju internacionalizacije visokog obrazovanja u posmatranom periodu prevashodno zahvaljujući angažiranju ureda/kancelarija za međunarodnu saradnju, učešću u nizu projekata izgradnje kapaciteta s partnerima iz regije, iz niza evropskih zemalja i šire, u okviru programa Erasmus+ – KA2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi 28, povećanom broju mobilnosti studenata i nastavnika korištenjem programa:

  1. Erasmus+ – KA1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince,
  2. CEEPUS,
  3. Mevlana,
  4. Erasmus Mundus – Sunbeam,
  5. UNET mreže univerziteta s područja Balkana, a također i učešćem u velikom broju međuinstitucionalnih ugovora i sporazuma o razmjeni studenata i nastavnika.

Osnivanjem Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH, kako bi se poboljšala veoma niska dosadašnja mobilnost kako na lokalnom, tako i na regionalnom i međunarodnom planu, a zbog nedovoljnih finansijskih stimulacija institucija koje su u stanju povećati kvalitet i kvantitet međunarodne saradnje, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je ispunilo svoj strateški prioritet iz Strateških pravaca razvoja visokog obrazovanja i nauke od 2012- 2022. godine, ali s početkom njenog rada planiranog u 2018. godini potrebno je pronaći dodatna finansijska sredstva, kako na lokalnom nivou tako i kroz buduće dostupne programe.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!