Započeto

Programi prevencije maloljetničke delinkvencije

Partije: SDP BiH | Oblasti: Socijalna politika

Uvesti ćemo programe prevencije maloljetničke delinkvencije.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Vlada Federacije BiH 15.6.2023. godine donijela je zaključak koji se tiče jačanja kapaciteta centara za socijalni rad, a povodom događaja koji se desio u Lukavcu kada je maloljetni učenik iz vatrenog oružja teško ranio nastavnika. Riječ je o preventivnim djelovanjima kako bi se pojava devijantnog ponašanja među maloljetnicima preduprijedila i stavila pod kontrolu. 

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da je socijalna zaštita dovoljno dobro normirana da se može djelovati ne samo preventivno, već i represivno, te da će podnijeti hitni zahtjev za izmjenu u krivičnom zakonu kojom bi se omogućilo da socijalni radnici budu prepoznati kao službena lica kako bi neometano i bez straha mogli obavljati svoj posao koji im je normama iz oblasti socijalne zaštite u nadležnosti. 

Delić je dodao i da će federalno ministarstvo također tražiti da se u Porodičnom zakonu i Zakonu o osnovama socijalne zaštite dodaju odredbe da se rješenja koja izdaju centri za socijalni rad bezuslovno poštuju od svih institucija. U kaznene odredbe dodat će se i odgovornost centra za socijalni rad kako bi se spriječile bilo kakve nedoumice u smislu odgovornosti.

S tim i vezi, u okviru sastanka sa direktorima i predstavnicima centara i službi za socijalni rad u Federaciji BiH održanog 28.2.2024. godine, ministar Delić obavijestio je javnost da je uputio inicijativu Federalnom ministarstvu pravde, kako bi izmijenili zakon u tom pogledu.  

Kada je riječ o sprečavanju nasilja u školama, u junu 2023. godine Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da formira i vodi Interresorni stručni tim za izradu Okvirnog plana prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH.

Kako su saopćili iz Vlade FBiH tom prilikom, a što je navela i ministrica Duraković, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da formira i vodi interresorni stručni tim za izradu okvirnog plana prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH. Iz Vlade su također istakli da je zadatak interresornog radnog tima da u roku 90 dana izradi ovaj okvirni plan.

Prema usvojenom zaključku Vlade, nakon izrade i usvajanja okvirnog plana prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH, osigurat će se neophodna sredstva za njegovu implementaciju u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta Federacije BiH.

Po isteku roka od 90 dana koji je spomenula Duraković, Istinomjer je kontaktirao Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH upitom o realizaciji aktivnosti na izradi okvirnog plana prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH, a u odgovoru nam je rečeno da će okvirni plan biti prezentovan na prvom sveobuhvatnom sastanku interresorne stručne grupe (pet federalnih resora i deset kantona) za prevenciju i suzbijanje nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u Federaciji BiH 3.10.2023. godine.

Međutim, na održanom sastanku interresornog stručnog tima za izradu okvirnog plana prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH nije prezentovan okvirni, odnosno akcioni plan, suprotno najavama iz Federalnog ministarstva.

Ministrica Duraković saopštila je tog dana da je Ministarstvo u proteklom periodu pažljivo radilo na identifikaciji niza uzroka koji mogu pridonijeti nastanku nasilja u školama, kao i da će Ministarstvo “svu svoju pažnju, trud i rad usmjeriti na izradu priručnika”.

Pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH Goran Čerkez izjavio je tom prilikom da plan još uvijek nije napravljen.


Federalno ministarstvo rada i socijalne politike 3.7.2023. godine u javnu raspravu uputilo je Strategiju razvoja sistema socijalne i dječije zaštite u Federaciji BiH za period 2023-2030. godine koja će od sutra svim zainteresovanim biti dostupna za javnu raspravu.

Dan kasnije, ministar Delić sastao sa predstavnicima Saveza socijalnih radnika u FBiH sa kojima je razgovarao o stanju u oblasti socijalnog rada, izazovima i teškoćama današnjeg bh. društva, te modelima prevencije socijalno neprihvatljivih i devijantnih oblika ponašanja. 

Tematska konferencija za medije zbog sve češćih pojava socijalno neprihvatljivih modela ponašanja, među kojima se posebno ističu nasilje u porodici, maloljetnička delikvencija i nasilje nad djecom, održana je 30.8.2023. godine

Resorni ministar Delić tom prilikom istakao je da je ministarstvo na čijem je čelu uradilo Strategiju razvoja sistema socijalne zaštite i zaštite djece na području FBiH za period do 2030. godine, a koji je, kako je dodao,  najvažniji akt za razvoj sistema socijalne zaštite i prevencije socijalno neprihvatljivih, odnosno devijantnih modela ponašanja i sprečavanja nasilja kao posljedice takvih dešavanja. 

Na sjednici održanoj 30.4.2024. godine Vlada FBiH donijela odluke kojima se usvaja deset programa utroška sredstva u okviru tekućih i kapitalnih transfera u iznosu većem od 26,3 miliona KM iz Budžeta FBiH za 2024. godinu. 

Odlukom su predviđena sredstva i za primjenu odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH u iznosu od 20.000 KM, a svrha ovo programa je jačanje stručnih kapaciteta pružatelja usluga kroz stručno osposobljavanje 100 osoba iz reda stručnih zaposlenika u centrima za socijalni rad i općinskim službama socijalne zaštite u oblasti primjene odgojnih preporuka.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!