Započeto

Programi prevencije maloljetničke delinkvencije

Partije: SDP BiH | Oblasti: Socijalna politika

Uvesti ćemo programe prevencije maloljetničke delinkvencije.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Vlada Federacije BiH donijela je zaključak koji se tiče jačanja kapaciteta centara za socijalni rad, a povodom događaja koji se desio u Lukavcu kada je maloljetni učenik iz vatrenog oružja teško ranio nastavnika. Riječ je o preventivnim djelovanjima kako bi se pojava devijantnog ponašanja među maloljetnicima preduprijedila i stavila pod kontrolu. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da je socijalna zaštita dovoljno dobro normirana da se može djelovati ne samo preventivno, već i represivno. Shodno propisima centri za socijalni rad mogu represivno djelovati, odnosno rješenjem ići u pravcu izuzimanja djeteta, ako postoje dokazi zanemarivanja, kao i izuzimanja radi terapeutskih tretmana u institucijama socijalne zaštite. Dodao je da je smještaj maloljetnih prijestupnika s ciljem terapeutskog djelovanja u FBiH moguć u javnim ustanovama Pazarić i Hum, te dva odgojna centra u Zenici i Tuzli, te istakao da se do sada nije radilo na jačanju kapaciteta centara za socijalni rad u smislu omogućavanja kvalitetnog djelovanja koje im je po zakonu u nadležnosti. Rekao je da će podnijeti hitni zahtjev za izmjenu u krivičnom zakonu kojom bi se omogućilo da socijalni radnici budu prepoznati kao službena lica kako bi neometano i bez straha mogli obavljati svoj posao koji im je normama iz oblasti socijalne zaštite u nadležnosti. Federalno ministarstvo će također tražiti da se u odredbama Porodičnog zakona i Zakona o osnovama socijalne zaštite rješenja koja izdaju centri za socijalni rad bezuslovno poštuju od svih institucija. U kaznene odredbe dodat će se i odgovornost centra za socijalni rad kako bi se spriječile bilo kakve nedoumice u smislu odgovornosti.

Na poziv federalne ministrice obrazovanja i nauke Jasne Duraković 16.6.2023. godine održan je sastanak sa resornim kantonalnim ministrima i predstavnicima kantonalnih ministarstava o sigurnosnoj situaciji u školama u FBiH. Tim povodom, Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da formira i vodi Interresorni stručni tim za izradu Okvirnog plana prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno – obrazovnim ustanovama u FBiH. Zadatak Interresornog radnog tima je da u roku od 90 dana izradi ovaj okvirni plan.

U razgovoru za N1 ministrica Duraković govorila je o setu hitnih mjera u koje će biti uključene adekvatne osobe i postupalo bi se po hitnom akcionom planu. Naglasila je da je krajnje vrijeme da se prestanu baviti posljedicama i početi preventivno djelovati.  Set zaključaka koje je donijela Vlada FBiH obavezuje hitno postupanje i djelovanje u skladu sa propisanim zaključcima, delegiranje kandidata iz resornih ministarstava za obrazovanje i druge stručne osobe koje će se baviti rješavanjem ili kreiranjem plana prevencije sprječavanja nasilja. Neophodno je uključiti federalno ministarstvo pravde, rada i socijalne politike i zdravstva, ali i MUP-a te da se kaznene politike moraju mijenjati u kontekstu MUP-a. Nakon što se oformi stručni tim, razgovarat će se i o mogućnosti uvođenja zaštitara u svrhu bolje zaštite u školama. Zaštitari neće nositi oružje, ali će biti prisutni u dvorištima i gdje nema videonadzora i školskih portira.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić 4.7.2023. godine sastao se sa predstavnicima Saveza socijalnih radnika u FBiH sa kojima je razgovarao o stanju u oblasti socijalnog rada, izazovima i teškoćama današnjeg bh. društva, te modelima prevencije socijalno neprihvatljivih i devijantnih oblika ponašanja. Tokom sastanka razgovaralo se o novom analitičko – planskom pristupu kod donošenja mjera socijalne zaštite, potrebi opsežne analize efekata dosadašnjih socijalnih mjera, te neophodnim novim zakonskim rješenjima u oblasti socijalnog rada. Ministar Delić istakao je da je neophodno donošenje zakona o djelatnosti socijalnih radnika, te licenciranju djelatnika u oblasti socijalne zaštite, a sve s ciljem uređenja sistema socijalnih usluga koje se nude kako u privatnom, tako i u javnom sektoru.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!