U progresu

Programi pomoći boračkoj populaciji

Opštine: Novo Sarajevo

Zalagat ćemo se za pokretanje dugoročno održivih programa za pomoć boračkoj populaciji.

Izvor: Hasan Tanović program

U sklopu organizacije rekreativno-sportskih i memorijalnih manifestacija za boračku populaciju za 2023. godinu, Općina Novo Sarajevo je u septembru 2023. godine organizirala jednodnevni izlet za više od 400 pripadnika boračke populacije na Boračko jezero. Općina je za ove namjene izdvojila oko 35.000 KM.

U julu 2023. godine završeni su radovi na rekonstrukciji poslovnog objekta na Grbavici u vlasništvu Općine Novo Sarajevo kojeg koristi Udruženje ratnih vojnih invalida paraplegičara Kantona Sarajevo. Ovo Udruženje zatražilo je od Općine Novo Sarajevo i Ministarstva za boračka pitanja KS da finansiraju/sufinansiraju radove na održavanju ovog poslovnog prostora, te shodno tome, Općine je obezbjedila sredstva u iznosu od 18.036,85 KM, a resorno Ministarstvo 10.000 KM. 

U budžetu Općine za 2023. godinu u okviru programa potpore boračkoj populaciji pod stavkom “Organizacija rekreativno-sportskih i memorijalnih manifestacije za boračku populaciju” izdvojen je iznos od 30.000 KM, a prema izvještaju o izvršenju budžeta za period od 1.1.-30.9.2023. godine utrošen je iznos od 23.587,20 KM. Za navedenu stavku u bužetu za 2021. godinu planirano je 10.000 KM, a prema izvještaju o izvršenju budžeta za 2021. godinu utrošeno je 5.025 KM, dok je u 2022. godini za ovu stavku planirano 20.000 KM, te je prema informaciji u izvršenju budžeta za period od 1.1. – 31.10.2022. godine utrošeno 19.990,64 KM. 

Iz Općine Novo Sarajevo je za Istinomjer u decembru 2023. godine saopšteno da je ova općina u okviru programa pomoći boračkoj populaciji, odnosno pojedincima iz fonda BIZ-a po nekoliko oosnova (Pomoć licima u stanju socijalne potrebe; pomoć za liječenje teških bolesti i pomoć za nabavku skupih ortopedskih pomagala i Pomoć mladim bez oba roditelja koji su izašli iz sistema javne brige (boračka populacija)) pružila pomoć. U 2023. godine povećana su izdavanja za pomoć RVI 100% I grupe vojnog invaliditeta i to mjesečni iznos sa 100 KM na 200 KM. Pored toga, u 2023. godini od strane Općine sufinasirano je sedam boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo, kao i finansiranje projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Povodom obilježavanja Dana Općine Novo Sarajevo po prvi put je upriličen prijem za sve porodice šehida i poginulih boraca sa područja općine Novog Sarajeva, gdje im je uručena i jednokratna novčana pomoć.Iz Općine Novo Sarajevo je za Istinomjer u decembru 2022. godine saopšteno da je ova općina tokom 2022. godine pružila pomoć pojedincima iz fonda BIZ-a, pomoć licima u stanju socijalne potrebe, pomoć za liječenje teških bolesti i pomoć za nabavku skupih ortopedskih pomagala, pomoć mladim bez oba roditelja koji su izašli iz sistema javne brige (boračka populacija), pomoć stopostotnim RVI. Od planiranih 186.200 KM, na dan 30.9.2022. godine realizovano je 144.560 gKM. Pored ovoga, u 2022. godini sufinasiran je rad devet boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja, te projekti iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Od planiranih 80.000 KM, na dan 30.9.2022. godine realizovano je 55.263,60 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!