Započeto

Programi podizanja energetske efikasnosti

Partije: NiP | Oblasti: Ekonomija

Intenzivan rad na programima podizanja energetske efikasnosti, između ostalih kroz podršku implementaciji projekata toplifikacije stambenih objekata.

Izvor: Izborni program Narod i pravda

Na 9. sjednici Vlade FBiH održanoj 26.7.2023. godine Vlada je usvojila informaciju Upravnog odbora Projekta „Dodatno finansiranje – Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH o ažuriranju Liste objekata za provedbu mjera energetske efikasnosti u periodu 2020-2024. od značaja za Federaciju BiH. Istovremeno je data i saglasnost na ovu listu.

Kako je navedeno u saopštenju za javnost, na listi se nalazi 12 objekata, a to su Klinika za fizikalnu medicinu i rahabilitaciju – JZU SKB Mostar, Klinika za infektivne bolesti – JZU SKB Mostar, Klinika za kožne i spolne bolesti, Centar za kliničku farmakologiju i Ravnateljstvo SKB Mostar – JZU SKB Mostar, zatim Klinika za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu – JZU SKB Mostar, Klinika za plućne bolesti – Podhrastovi – JZU UKC Sarajevo, Klinika za plućne bolesti – JZU UKC Tuzla, Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku – JZU UKC Tuzla, te Policijska akademija – FMUP Sarajevo, Federalno ministarstvo pravde Sarajevo, JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić – Paviljoni 2, 3, 4 i 5 Sarajevo, kao i Klinika za interne bolesti – JZU UKC Tuzla i Dijagnostički aneks SKB Mostar – JZU SKB Mostar.

Procjenjeni iznos koji je potreban za ovih 12 objekata iznosi 8.735.758,50 KM sa PDV-om. 

Treba napomenuti da je u martu 2023. godine otvoren javni poziv za odabir korisnika Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” za 2023. godinu. Riječ je o programu vlade iz prošlog mandata.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!