Ispunjeno manjim dijelom

Procesuiranje slučajeva korupcije i organizovanog kriminala

Partije: SDA | Oblasti: Pravna država

S ciljem jačanja vladavine zakona i pravne sigurnosti, te efikasnije borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala neophodno je sistemski zaštititi institucije za provođenje zakona od političkog i svakog drugog nezakonitog utjecaja. Od presudne je važnosti efikasno procesuirati slučajeve korupcije i organizovanog kriminala i ustanoviti sistem vrjednovanja i odgovornosti tužilaca za posao koji obavljaju. Formiranjem timova za borbu protiv korupcije na svim nivoima vlasti, uz postojeće zakonske instrumente i mehanizme, povesti najodlučniju borbu protiv ove društvene pošasti.

Obrazloženje

Tokom mandata Vijeća ministara BiH zabilježene su određene aktivnosti na ispunjavanju datog obećanja, te je na kraju mandata ocijenjeno kao ispunjeno manjim dijelom.

Izvor: Izborni program SDA 2018

Na 9. redovnoj sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 18. 6. 2020. godine, Vijeće ministara usvojilo je Izvješće Ministarstva sigurnosti o realizaciji Akcijskog plana za provođenje Strategije za borbu protiv organiziranog kriminala u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, koja sadrži sedam strateških ciljeva i 155 planiranih aktivnosti, od kojih je 60 predviđeno Strategijom.

Na 11. i 12. redovnoj sjednici Vijeća ministara BiH, održanim 14. 7. 2020. godine,  Vijeće ministara BiH upoznato je sa Četvrtim izvješćem Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije o monitoringu provođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019. i Akcijskim planom za njezino provođenje.

Prema Izvješću, ostvaren je određeni pomak u provođenju Strategije, ali realnost  stanja u BiH i percepcija korupcije zasjenjuju statističke pokazatelje njezinog provođenja. Tako je od ukupno predviđenih 226 aktivnosti njih 206 realizirano, od čega je 108 aktivnosti potpuno realizirano, 98 je djelomično, dok 20 aktivnosti nije realizirano. Strategija i prateći akcijski plan sadrže pet strateških ciljeva, 69 strateških programa i 226 aktivnosti razvrstanih u 15 različitih rokova.

Vijeće ministara BiH, 14. 7. 2020.

Prijedlog odluke o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2020 – 2024 i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2020 – 2024, sa Prijedlogom navedene strategije i akcionog plana, našlo se na dnevnom redu 25. sjednice Vijeća ministara BiH održane 3.2.2021. godine.

Tom prilikom, a kako se navodi na zvaničnoj stranici Vijeće ministara BiH, razmotrilo je Prijedlog odluke o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2020 – 2024 i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2020 – 2024., a prije izjašnjavanja o Prijedlogu odluke o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2020 – 2024 i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2020 – 2024., Vijeće ministara se izjasnilo o prijedlogu predsjedavajućeg Vijeća ministara u vezi sa razmatranim materijalom:

– da se za razmatrani materijal pribavi mišljenje Ministarstva finansija i trezora BiH;

– da dokument bude potpisan od strane svih Zakonom ovlaštenih potpisnika;

– da se pribave mišljenja ostalih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini;

– da se Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH izjasni o pisanim prijedlozima Vlade Republike Srpske;

– da se usaglašeni i korigirani materijal dostavi Vijeću ministara najkasnije do kraja februara 2021. godine.

Vijeća ministara BiH, 3,2.2021.

Za navedeni prijedlog predsjedavajućeg Vijeća ministara u vezi sa razmatranim materijalom bilo je pet glasova ZA i jedan glas PROTIV, te isti nije prihvaćen.

U nastavku, Vijeće ministara  bih se izjasnilo o Prijedlogu odluke o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2020 – 2024 i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2020 – 2024., te isti, u skladu s članom 18. st. (2) Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, nije dobio potrebnu većinu u prvom krugu glasanja, na način da je za isti bilo pet glasova ZA i četiri glasa PROTIV, uz obavezu primjene člana 18. stava (3) Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Na 39. sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 11.6.2021. godine, Vijeće ministara BiH, uz pet glasova za i isto toliko protiv u drugom krugu glasanja, nije donijelo Odluku o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2020 – 2024 i Akcijskog plana za njeno provođenje, a koju je predložila Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Na 41. redovnoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vijeće ministara BiH je većinom glasova i uz određene korekcije, na prijedlog Ministarstva pravde BiH, utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) BiH, koji će uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH za razmatranje po skraćenoj zakonodavnoj proceduri. Prijedlogom zakona uređuju se pitanja koja je potrebno hitno riješiti kako bi se poboljšao integritet i omogućilo efikasnije i transparentnije funkcioniranje pravosuđa i VSTV-a, a što je jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.

Kako navodi izvještaj Transparency Internationala, tokom 2020. godine u Bosni i Hercegovini gotovo je prepolovljen broj podignutih optužnica za krivična djela korupcije, a broj presuda smanjen je za 30%, pokazuju podaci koje je Transparency International u BiH objavio na interaktivnoj mapi procesuiranja korupcije. U cijelom tužilačkom sistemu samo je Tužilaštvo BIH povećalo broj podignutih optužnica i dobijenih presuda: 2019. godine imali su četiri optužnice i jednu pravosnažnu presudu gdje je optuženi oslobođen.

U 2020. podigli su 11 optužnica, a po njihovim predmetima donesene su samo četiri pravosnažne presude od kojih su u tri izrečene kazne zatvora. Po onome što su objavili u javnosti, najzvučnije su dvije presude carinicima koji su primali mito na GP Gradiška i osuđeni na po godinu dana zatvora.

Od slučajeva koji bi se mogli smatrati visokom korupcijom u cijeloj BiH prošle godine podignuta je optužnica protiv premijera Federacije BiH Fadila Novalića i njegovih saradnika u slučaju Respiratori a ponovo je optužen i bivši premijer Unsko sanskog Kantona Hamdija Lipovača zbog plaćanja stranačkog računa od 5.000 KM javnim novcem.

Tokom 2020. godine zabilježen je zabrinjavajući pad broja podignutih optužnica za korupcijska krivična djela u iznosu od 44 odsto u odnosu na 2019. godinu, odnosno sa 225 podignutih optužnica za korupcijska krivična djela tokom 2019. godine na tek 126 podignutih optužnica za korupcijska krivična djela tokom 2020. godine.

Tokom 2021. godine u Bosni i Hercegovini doneseno je 147 pravosnažnih presuda za krivična djela korupcije. Sva tužilaštva u BiH podigla su ukupno 235 optužnica, od čega se samo 6 ili 2,5 posto odnose na visoku korupciju.

Podaci koje je Transparency International objavio na interaktivnoj mapi procesuiranja korupcije pokazuju da je Tužilaštvo BiH dodatno smanjilo broj podignutih optužnica, a ništa više uspjeha nije imalo ni Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala pri Republičkom tužilaštvu RS-a.

U cijeloj BiH došlo je do povećanja broja podignutih optužnica za korupciju u odnosu na 2020. godinu kada je zbog pandemije došlo do naglog pada svih pokazatelja rada pravosuđa, pa su rezultati sada na približno istom nivou kao i ranijih godina.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!