Započeto

Pristupanje NATO paktu

Partije: SDP | Oblasti: Spoljna politika

Pristupanje NATO paktu.

Izvor: Izborni program SDP BiH

U Programu rada Vijeća ministara BiH za 2023. godinu kao jedan od strateških ciljeva navodi se i saradnja  BiH i NATO  saveza.

Vijeće ministara BiH je na 2. sjednici održanoj 23.2.2023. godine usvojilo Informaciju Komisije za saradnju s NATO-om o realizaciji aktivnosti iz dva programa reformi Bosne i Hercegovine, i to za 2021. i 2022. godinu.

Informacija, kako je tom prilikom rečeno, koja predstavlja svojevrsnu samoprocjenu planiranih i provedenih aktivnosti institucija BiH, potvrđuje da se reformske aktivnosti odvijaju u okviru strukturirane saradnje BiH s NATO-om. Tada je saopćeno i da je Komisija BiH za saradnju s NATO-om zadužena da otpočne procedure izrade Programa reformi Bosne i Hercegovine za 2023. Godinu.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez je 27.3.2023. godine primio u posjetu vojnog atašea SAD-a brigadira Erica R. Adamsa, a teme sastanka bile su saradnja sa NATO-om, aktivnosti koje su planirane u narednom periodu u MO BiH i OS BiH, te bilateralna saradnja između dvije prijateljske zemlje.

Na 7. sjednici održanoj 30.3.2023. godine, Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o radu Komisije za saradnju s NATO-om Bosne i Hercegovine za period 1. 7. 2022. – 31. 12. 2022. godine.

Kako je javnost obaviještena putem zvanične stranice Ministarstva vanjskih poslova BiH, zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić se 25.4. 2023. godine u Briselu, u odvojenim sastancima, sastao sa zamjenikom pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Javierom Colominom i šefom NATO-a za sigurnosnu politiku i partnerstva Jamesom H. Mackeyem.

Tom prilikom, pored ostalog, Brkić je pozdravio odluku NATO-a da razvije novi paket za izgradnju odbrambenih kapaciteta za Bosnu i Hercegovinu, koji je i službeno odobren 10.2.2023. godine. Paket uključuje devet projekata za odbrambeni sistem i tri projekta za sigurnosni sistem.

U maju 2023. godine Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora koji pojednostavljuje i ubrzava proceduru sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora i prati pravni sistem EU i Bečku konvenciju. Iz Vijeća ministara je tom prilikom saopćeno da je usvajanje ovog zakona važno zbog planiranih multilateralnih konvencija kojima se pristupa u procesu približavanja EU i jačanju saradnje s NATO-om.

Na sjednici Vijeća ministara održanoj u junu 2023. godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavljanju Komisije za saradnju s NATO-om BiH, kojom se vrše personalne izmjene članova uslijed kadrovskih promjena u pojedinim institucijama BiH. Iz Vijeća ministara je saopćeno da je cilj omogućiti funkcionalan rad Komisije.

U oktobru 2023. održana je inauguralna sjednica Komisije za saradnju s NATO-om BiH, na kojoj je predsjedavajući Komisije informisao članove da je Bosna i Hercegovina dobila potvrdu domaćinstva za održavanje NATO Partnerskog simpozijuma 360 2024. godine, te je dodao da će to biti “jedan od najznačajnijih događaja i potvrda uspješne saradnje i partnerstva naše zemlje i Alijanse”.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!