Djelimično ispunjeno

Pripravnički staž i zapošljavanje mladih

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Obrazovanje

Zalagati ćemo se za poboljšanje životnog statusa različitih dobnih kategorija naše zajednice, kroz (…) omogućavanje odrađivanja pripravničkoga staža te zapošljavanje mladih (…).

Obrazloženje

U radu Vlade FBiH, tokom mandata 2014-2018. zabilježene su intenzivne aktivnosti u ostvarivanju ovog obećanja.

Na 32. sjednici, održanoj 03.12.2015. godine, Vlada Federacije BiH je donijela Uredbu o poticanju zapošljavanja koja uređuje uvjete za korištenje i postupak za ostvarivanje prava na subvencioniranje poslodavaca za slučaj zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva, odnosno radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale, te dugotrajno nezaposlenih osoba. Ova uredba dio je Reformske agende u okviru tržišta rada, odnosno poticanja zapošljavanja.

Uredba, također, utvrđuje izvore sredstava, kriterije za njihov raspored i nadzor nad korištenjem, kao i druga pitanja od značaja za osiguravanje efektivnog i odgovornog raspolaganja sredstvima koja se za ove namjene izdvajaju iz Budžeta FBiH.

Federalnim budžetom za 2016. godinu na ime poticaja zapošljavanju je planirano 50 miliona konvertibilnih maraka, a u 2015. godini je riječ o 20 miliona KM. Sredstva za subvencije osigurana su u Budžetu FBiH za 2015. godinu na poziciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a bit će realizirana putem Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi.

Radni odnos zaposlenika koji se zapošljavaju uz subvencioniranje traje koliko i period za koji je osigurana subvencija i još najmanje isti period nakon isteka tog roka.

Postupak za dodjelu subvencije pokreće se na osnovu javnog poziva koji objavljuje Zavod za zapošljavanje na svojoj web stranici i u najmanje dva dnevna lista dostupna na cijelom području FBiH.

Nadzor nad ispunjavanjem uslova za vrijeme korištenja subvencija, mjesečno će obavljati Porezna uprava i o tome informirati Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. Zavod za zapošljavanje će putem Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, dostavljati Vladi FBiH kvartalni izvještaj o napretku u implementaciji, korištenju subvencija i dostignutim ciljevima. Upravni nadzor nad primjenom uredbe vrši Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, a inspekcijski Porezna uprava i Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Na 45. sjednici Vlade FBiH, održanoj 18.03.2016. godine, Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o implementaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja, sa stanjem na dan 10.3.2016. godine.

S tim u vezi, zaduženi su Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo finansija, Federalni zavod za zapošljavanje, Porezna uprava FBiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove da nastave dalje aktivnosti na realizaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja.

U informaciji je navedeno da je od stupanja Uredbe na snagu, pa do 10. marta ove godine zahtjeve za poticaje podnijelo 1.486 poslodavaca za zapošljavanje ukupno 4.063 osobe, a prijavilo se i 1.945 osoba zainteresiranih za subvencioniranje samozapošljavanja.

Na 44. hitnoj sjednici Vlade FBiH, održanoj 20.06.2016. godine Vlada FBiH je izmijenila i dopunila Uredbu o poticanju zapošljavanja, čime su stvoreni uslovi za ubrzavanje procesa zaključivanja ugovora o sufinansiranju zapošljavanja i samozapošljavanja. Naime, utvrđen je drugačiji način refundacije sredstava poslodavcima i osobama koje se samozapošljavaju.

Federalna vlada se opredijelila za novo rješenje po kojem, umjesto Federalnog zavoda za zapošljavanje, sredstva za ove namjene refundira Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, što je ocijenjeno kao efikasniji pristup.

Također je definisano da osobe u slučaju samozapošljavanja, a koje kao obrtnici nemaju plaću, imaju pravo na subvenciju na ime troškova obavljanja djelatnosti. Propisana je i dokumentacija, koju osoba koja se samozapošljava pokretanjem obrta, treba dostaviti. Naime, sadašnja definicija subvencije za samozapošljavanje i dokumentacija koja se dostavlja radi pravdanja subvencije su primjenjive samo u slučaju samozapošljavanja osnivanjem društva sa ograničenom odgovornosti.

Uredba je izmijenjena i dopunjena i zbog traženja poslodavaca i nezaposlenih osoba da njena provedba počne što prije.

Vlada FBiH je Budžetom za 2017. godinu predvidjela 30 mili KM za zapošljavanje. Oko 15 mil KM trebalo bi biti potrošeno na ugovore potpisane u prošloj godini.

Više od 3.900 osoba zaposleno je kroz realizaciju programa “Prvo zapošljavanje i samozapošljavanje“. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je putem Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u 2016. godini odobrila 50 miliona KM za realizaciju ovog programa u skladu sa Uredbom o poticanju zapošljavanja i samozapošljavanja.

Vlada FBiH je početkom oktobra 2017. godine usvojila Dokument okvirnog proračuna za razdoblje od 2018. do 2020. godine.

Uredbom Vlade Federacije BiH o poticanju zapošljavanja, čija je primjena počela 2016. godine ostvareni su značajni rezultati u smanjenju nezaposlenosti. Stoga je Vlada FBiH i poduprla inicijativu da zaduženjem kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj budu osigurana sredstva za Projekt potpore zapošljavanju u ukupnom iznosu do 50 milijuna eura, od čega se na Federaciju BiH odnosi 29.447.500 eura.

Ovaj je projekt usko vezan za djelokrug rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i bit će provođen u razdoblju od 2017. do 2021. godine.

Projekt ima dva konkretna cilja: povećanje formalne zaposlenosti u privatnom sektoru putem programa za različite kategorije nezaposlenih, te unaprjeđenje usluga posredovanja u zapošljavanju koje pružaju službe za zapošljavanje nezaposlenim osobama i poslodavcima. Provedbom ovog projekta planirano je zapošljavanje više od 37.000 ljudi u Bosni i Hercegovini, od čega u Federaciji BiH oko 21.000 osoba s biroa za zapošljavanje tokom četiri godine iz kategorije mladih (15-30 godina) i teško zapošljivih.

Programi uključuju subvencioniranje plaća, obuku uz rad, kao i samozapošljavanje osoba koje planiraju pokrenuti male biznise. Svi programi će biti revidirani na temelju godišnjih rezultata zapošljavanja, a u ovaj projekt će biti uključeni svi sektori gospodarstva.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača i šef ureda Svjetske banke za BiH Emanuel Salinas u martu 2018. godine predstavili su Projekt podrške zapošljavanju u BiH, koji će trajati četiri godine i u kojem se očekuje zapošljavanje oko 23.000 osoba i to mladih, dugoročno nezaposlenih, osoba s niskim kvalifikacijama, osoba u dobi od 40 godina i više, te socijalno ugroženih osoba.

U svim ovim kategorijama značajnim se, kako kaže Drljača, smatra zapošljavanje žena s ciljem da se generalno podigne nivo njihovog zapošljavanja. Učešće Svjetske banke iznosi 50 milion eura, od čega 29 miliona eura pripada Federaciji BiH.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je u periodu koji je usljedio vršilo promociju gore navedenog projekta po kantonima u FBiH.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!