Započeto

Prilagođavanje trotoara i prelaza za posebno ranjive skupine

Opštine: Novo Sarajevo

Zalagat ćemo se za prilagođavanje svih trotoara i prelaza, sukladno potrebama osoba ranjivih skupina, da se mogu samostalno kretati na teritoriji Općine Novo Sarajevo.

Izvor: Hasan Tanović program

Na području Općine Novo Sarajevo na osnovu zahtjeva savjeta mjesnih zajednica i osoba sa invaliditetom nastavljaju se radovi na ugradnji rampi za invalidna lica na stambenim i javnim objektima, saopćeno je iz Općine početkom decembra 2022. godine. Naime, radi se o nabavci i ugradnji rampi, odnosno elektropodiznih kosih platformi i vertikalnih platformi (lift) za invalidna lica na lokacijama stambenih objekta kolektivnog stanovanja u ulicama: Porodice Ribar broj 51, Behdžeta Mutevelića broj 25, Nedima Filipovića br.15, Zagrebačka br.22, Paromlinska br.3 i Envera Šehovićs br.22. Pored ovih radova, do sada je ova vrsta radova realizovana na stambenim objektima u ulicama Zagrebačka broj 22 i Behdžeta Mutevelića broj 25, kao i radovi na ugradnji vanjskog lifta na objektu u ulici Envera Šehovića br.22.

Ministar saobraćaja KS Adnan Šteta i načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović potpisali su početkom augusta 2021. godine Sporazum o zajedničkom pokretanju javne nabavke za izvođenje radova na postavljanju zvučne signalizacije za slijepa i slabovidna lica na semaforiziranim raskrsnicama na području Općine Novo Sarajevo.

Zbog oštećenih ploča i rupa u blizini tramvajskih stajališta Socijalno i Malta bio je otežan prelazak pješaka, a posebno za osobe u invalidskim kolicima, slijepe osobe i majke s malom djecom krajem  augusta 2021. godine izvršena je rekonstrukcija navedenih površina.

Tokom 2022.godine nastavljana je realizacija projekta izvođenje radova na postavljanju zvučne signalizacije za slijepa i slabovidna lica na semaforiziranim raskrsnicama na području Općine Novo Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja KS na lokalitetima: raskrsnica Topal Osman Paše (III transferzala) i sporednog kraka Topal Osman Paše, raskrsnica ulice Ložionička (III transferzala), Kolodvorska i Envera Šehovića, raskrsnica ulice Vilsonovo šetalište uz ulicu Topal Osman Paše, raskrsnica ulice Hamdije Čemerlića (II transferzala), Grbavička i Hasana Brkića.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!