Djelimično ispunjeno

Prenos nadležnosti u upravljanju resursima

Partije: DNS | Oblasti: Državno uređenje

U cilju obezbjeđivanja stvarnog i ubrzanog razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj trebalo bi aktivnosti usmjeriti na: – prenos većeg dijela nadležnosti u vezi sa upravljanjem resursima koji se nalaze na teritoriji jedinica lokalne samouprave (zemljište, šumska, vodena i druga prirodna bogatstva) kako bi ovi resursi efikasnije koristili i bolje zaštitili;

Na 8. radno-konsultativnoj sjednici Vlade Republike Srpske (23.11.2015.) Vlada Republike Srpske upoznata je sa Normativnim okvirom za sistem lokalne samouprave – novi koncept. Normativni okvir za sistem lokalne samouprave – novi koncept podrazumijeva donošenje izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave, koje će Vlada Republike Srpske razmatrati na jednoj od sljedećih sjednica. Na izmjenama pomenuta dva zakona angažovana je Radna grupa, koju čine: predstavnici opština i gradova, Odbora za lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srpske, Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova uz povremeno učešće predstavnika Centralne izborne komisije BiH.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!