Nije započeto

Precizno definiranje iznosa ličnog učešća osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

Partije: NiP | Oblasti: Zdravstvo

Redefiniranje i osiguravanje osnovnog paketa zdravstvenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koji će, pod jednakim uvjetima, biti dostupan svim osiguranicima bez diskriminacije po bilo kojem osnovu, te precizno definiranje iznosa ličnog učešća osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite i usluge za koje se plaća participacija.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026 Vlade FBiH nisu zabilježene značajnije aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program Narod i pravda

Iz Ureda predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine 21.6.2023. godine saopćili su da se predsjednica FBiH Lidija Bradara sastala sa v.d. ravnateljicom Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Vlatkom Martinović. Na sastanku se razgovaralo o više tema, između ostalog i žurnoj potrebi izmjene Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava iz 2009. godine i Odluke o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti, a koja je na snazi od 2008. godine te nikada nije revidirana. Ipak, tokom prvih godinu dana rada Vlade FBiH nisu primjenje konkretne mjere ili vršene konkretne aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!