U progresu

Pravo na rad i obrazovanje za ranjive kategorije društva

Opštine: Novo Sarajevo

Zalagat ćemo se za osiguranje prava na obrazovanje i rad svim ranjivim skupinama.

Izvor: Hasan Tanović program

Kako je javnost putem zvanične stranice Općine Novo Sarajevo obaviještena, 2.6.2023. godine, okončana je prva faza izgradnje Dnevnog centra za djecu sa poteškoćama u razvoju.

Izvor: Općina Novo Sarajevo/Facebook

Tim povodom općinski načelnik Hasan Tanović, premijer Vlade KS Nihad Uk, predstavnici kantonalne vlasti kao i privatni donatori obišli su prostorije centra i posadili četiri drveta breze u parku ispred i tako zvanično otvorili Aleju različitosti. 

Direktorica Udruženja „Dajte nam šansu“ Ines Kavalec, koja je bila i pokretač ideje da se Dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju napravi u Sarajevu, izjavila je tom prilikom da će centar nositi ime „Denis“

Iz općine su i podsjetili da se centar gradi na temeljima nekadašnjeg vrtića “Ciciban“ u naselju Grbavica koji je nakon rata stajao dugo u ruševnom stanju. JU „Djeca Sarajeva“ dala je Udruženju „Dajte nam šansu“ objekat na korištenje na neodređeni vremenski period, a u svrhu zbrinjavanja djece i odraslih sa poteškoćama u razvoju. 

Općina Novo Sarajevo izdala je urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje i upotrebu te izdvojila dio sredstava za nabavku inventara za potrebe objekta. Rekonstrukciju objekta Dnevnog centra za djecu sa poteškoćama u razvoju sufinansirali su Općina Novo Sarajevo sa 100.000 KM, Vlada Kantona Sarajevo sa 250.000 KM i privatni donator sa 250.000 konvertibilnih maraka.

Općina Novo Sarajevo, 2.6.2023. 

Podsjećamo, direktorica Kavalec, načelnik Tanović i direktorica JU „Djeca Sarajeva“ Suanita Banda potpisali su početkom jula 2021. godine Sporazum o poslovnoj saradnji u cilju rekonstrukcije devastiranog vrtića „Ciciban u okviru kojeg je predviđena uspostava Edukativnog dnevnog centra za djecu i osobe sa poteškoćama u razvoju. Sporazumom su, između ostalog,  regulisani međusobni odnosi na realizaciji projekta rekonstrukcije, finansiranja, ustupanja, opremanja i korištenja objekta vrtića „Ciciban“ koji je bio u ruševnom stanju u ulici Kemala Kapetanovića bb sa upisanim pravom raspolaganja JU  „Djeca Sarajeva”.

Općina Novo Sarajevo je 18.9.2023. godine objavila Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2023. godini. Ukupan iznos sredstava koja se dodjeljuju po ovom javnom pozivu je 4.000.000,00 KM, raspoređenih na dva LOT-a. Za financiranje/sufinanciranje programa za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica izdvojen je iznos od 3.700.000,00 KM, dok je za finansiranje/sufinansiranje programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom podijeljen na dva programa i to na način da je za programe profesionalne rehabilitacije koje provode ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, srednje škole i druge obrazovne ustanove planiran iznos od 100.000 KM, a za programe profesionalne rehabilitacije na koje osobe s invaliditetom samostalno apliciraju iznos od 200.000 KM.

Početkom juna 2023. godine načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović i direktor Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE Jasmin Bešić potpisali su Ugovor o formiranju zajedničkog Fonda podrške marginaliziranim grupama žena i pripadnicima drugih marginaliziranih grupa u razvoju biznisa u iznosu od 60.000 KM. Nekoliko mjeseci kasnije, tačnije 23.11.2023. godine na stranici Općine Novo Sarajevo objavljena je informacija u vezi Javnog poziva za finansiranje biznisa marginaliziranih grupa žena i pripadnika drugih marginaliziranih grupa. Kako se navodi u saopćenju, cilj Javnog poziva je smanjenje nezaposlenosti kroz stimulisanje samozapošljavanja, tj. pokretanje vlastitog biznisa, a podršku mogu dobiti pripadnici marginaliziranih grupa žena, kao i pripadnici drugih marginaliziranih grupa i to: žrtava nasilja, samohranih roditelja, nezaposlenih mladih do 35 godina starosti, dugoročno nezaposlenih, ne uzimajući u obzir godine starosti, osobe s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, osobe koje su na neki drugi način marginalizirane. Sredstva koja aplikanti mogu dobiti za pokretanje biznisa kroz ovaj Javni poziv iznose 10.000 do 12.000 KM po biznisu.

Općina Novo Sarajevo objavila je 8.5.2023. godine da je početkom maja 2023. godine u prostorijama Memorijalnog centra Novo Sarajevo uručila stipendije djeci bez oba roditelja s područja ove lokalne zajednice. Kako je saopćeno, studenti/ce koji/e su primili/e stipendiji/e redovni/e su studenti/ce koji/e se nalaze na evidenciji Centra za socijalni rad – Službe socijalne zaštite Novo Sarajevo i nadležnih općinskih službi. Stipendije u iznosu 100 KM mjesečno tokom 2023. godine primat će ukupno 30 djece bez oba roditelja. Iz Općine je saopćeno da su za ovu namjenu osigurana sredstva u iznosu 36.000 KM, a stipendije se dodjeljuju na period od 12 mjeseci za školsku 2022/2023. godinu.

Pored realizacije navedenih projekata, tokom aktuelnog mandata načelnika Tanovića Istinomjer je registrovao i druge aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Tako je Tanović sredinom maja 2021. godine uručio stipendije djeci bez oba roditelja sa područja Općine Novo Sarajevo koja se nalaze na redovnom školovanju, a koja su bila na evidenciji Centra za socijalni rad-Službe socijalne zaštite Novo Sarajevo i nadležnih općinskih službi. 

Na 10. sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo krajem novembra 2021. godine  usvojen je prijedlog načelnika Tanovića o dodjeli o stana na privremeno korištenje bez naknade KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ Sarajevo, a iz fonda nacionalizovanih stanova. Svrha dodjele stana na privremeno korištenje bez naknade KJU, kako su za Istinomjer tada pojasnili iz Općine Novo Sarajevo, bila je smještaj određenog broja djece bez roditeljskog staranja, za koje se nije mogao naći nijedan drugi adekvatan oblik brige, sa ciljem reintegracije djece u porodice i zajednice. 

Uz navedeno, Općina Novo Sarajevo je kroz provođenje Mjere obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije boračke populacije i drugih nezaposlenih osoba u okviru Programa aktivne politike zapošljavanja 18.8.2022. godine potpisala Ugovor sa Ustanovom za obrazovanje odraslih „Nova zanimanja“  (odabranom putem Javnog poziva). Ustanova za obrazovanje odraslih „Nova zanimanja“ Sarajevo provodit će obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije i zapošljavanja boračke populacije i drugih nezaposlenih osoba, te raspisati javne pozive i izvršiti odabir nezaposlenih osoba – krajnjih korisinika u Mjeri obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije uz posredovanje JU „Službe za zapošljavanje KS“. Pravo učešća u ovoj mjeri  imaju sve nezaposlene osobe bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen stručne spreme, prijavljene na evidenciju nezaposlenih na birou Novo Sarajevo.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!