Ispunjeno manjim dijelom

Pravljenje podzemnih kontejnera

Opštine: Centar Sarajevo

Podzemni kontejneri.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata načelnika Općine Centar postavljeni su podzemni kontejneri za selektivno prikupljanje otpada na raskrsnici ulica Kaptol i Mehmeda Spahe, dok je postavljanje kontejnera u Ulici Braće Begić u naselju Koševsko brdo, preko puta objekta Osnovne škole "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak", započelo tek u augustu 2020. godine.

Izvor: Projekti i programski ciljevi Nedžada Ajnadžića

Nakon što je u martu 2017. godine Općina Centar Sarajevo realizirala projekat postavke prvog podzemnog kontejnera za selektivno odlaganje otpada na području općine Centar, na raskrsnici ulica Kaptol i Mehmeda Spahe, u oktobru iste godine je najavljeno i skoro postavljanje istog kontejnera i u Ulici Braće Begić na Koševskom brdu, preko puta objekta Osnovne škole “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak”.

Kako je tada saopšteno iz Općine Centar Sarajevo, podzemni kontejneri su trebali biti postavljeni u sklopu pilot projekta “Razvoj sistema primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Kantonu Sarajevo”‘, kojeg je Općina Centar realizirala u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, firmom Ekopak i KJKP “RAD”.

Novi podzemni kontejneri za selektivno odlaganje otpada su namijenjeni za odlaganje papira, plastičnu ambalažu, staklo i preostali kućni otpad. Podzemni kontejneri su veće zapremine i osim ekološkog aspekta selektivnog odvajanja otpada također će se smanjiti problem sa psima lutalicama i napuštenim životinjama koji su do sada imali najveći izvor hrane u kontejnerima otvorenog tipa. Za pražnjenje i održavanje podzemnih kontejnera zaduženo je komunalno preduzeće „Rad“, preduzeće koje će biti zaduženo i za građevinske radove, dok će Ekopak nabaviti posude za odlaganje otpada.

Općina Centar Sarajevo, 19. oktobar 2017.

Međutim, postavka podzemnih kontejnera u naselju Koševsko brd započela je tek u augustu 2020. godine, zajedno sa rekonstrukcijom trotoara u ulici Braće Begić, što potvrđuju i fotografije ispod.

U Budžetu Općine Centar za 2020. godinu planirana su sredstva za postavku podzemnih kontejnera i to 30.000 KM za postavljanje kontejnera sa nadstrešnicama, podzemnih kontejnera, čiščenje divljih deponija i za nabavku opreme. Za istu stavku planiran je još i 50.000 KM neutrošenih sredstava iz 2019. godine. Također, u Budžetu su planirana i sredstva od 40.000 KM za projekt izgradnje podzemnog kontejnera City Q koji općina sufinansira sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH. Kako se dalje navodi u Budžetu sredstva od 15.000 KM iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH će biti raspoređena kroz tekući transfer subvencija javnim preduzećima za podzemne kontejnere.

Ugradnja više podzemnih kontejnera za selektivno prikupljanje otpada planirana je i Lokalnim ekološkim akcionim planom Općine Centar za period 2019. – 2024. godine, u kom se između ostalog navodi da je “na području općine Centar trenutno zastupljen nizak stepen reciklaže, koji je uzrokovan nedovoljnim brojem reciklažnih dvorišta (jedno RD za sve općine KS na RD Smiljevići), nedovoljnim brojem zelenih otoka i niša, kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada, a u najvećoj mjeri nedovoljnom edukacijom i nezainteresovanosti stanovništva za odvojeno prikupljanje otpada”.

To se i vidi i iz fotografija koje su nastale samo nekoliko dana nakon ugradnje podzemnih kontejnera u naselju Koševsko brdo, u ulici Braće Begić.

 

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!