Neispunjeno

Pravljenje hotela za penzionere

Opštine: Centar Sarajevo

Hotel za penzionere,

Obrazloženje

Tokom mandata načelnika općine zabilježene su određene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja, ali ono na kraju nije ispunjeno.

Izvor: Projekti i programski ciljevi Nedžada Ajnadžića

U februaru 2017. godine načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić je najavio kako će ova općina finansirati izgradnju doma odnosno hotela za penzionere u saradnji sa JKP “Park”.

Kao jedna od potencijalnih lokacija za navedenu svrhu je ona na mjestu devastiranog objekta bivšeg Diskotona u obuhvatu MZ „Pionirska dolina-Nahorevo“, koji nikada nije evidentiran u Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu. Predmetno zemljište je državna svojina sa upisanim posjedom u korist preduzeća „Park“. Zanima me da li postoji dobra volja da Općina Centar i preduzeće „Park“ zajednički kreiraju rješenje koje bi u finansijskom smislu bilo korisno, a od interesa za lokalnu zajednicu. Naime, Dom za penzionere bio bi komercijaliziran i isplativ pored socijalne dimenzije koju ima kroz samu funkciju. Ovo nije jedina lokacija koju razmatramo, ali ćemo se odlučiti za onu za koju budemo imali povoljnije uvjete, bolje urbanističko i projektantsko rješenje i gdje budemo brže mogli riješiti imovinsko-pravne odnose.

Nedžad Ajnadžić, 13. februar 2017.

U januaru 2018. godine tadašnji ministar komunalne privrede i infrastrukture KS-a Senad Hasanspahić, direktor KJKP Park Alen Ramić i načelnik Općine Centar, Nedžad Ajnadžić potpisali su Memorandum o razumijevanju kojim se opredjeljuju za zajedničku aktivnost na realizaciji projekta izgradnje i budućeg korištenja Doma za penzionere na lokaciji Pionirska dolina gdje se nalazi devastirani objekat bivšeg Diskotona.

U dokumentu pod nazivom “Informacije za investitore – Veliki investicioni projekti”, objavljenom na zvaničnoj stranici Općine Centar, navedeno je:

“Vlasništvo JKP Park sa kojim je Općina Centar Sarajevo dogovorila preuzimanje i izgradnju Hotela za penzionere na lokaciji zgrade bivšeg Diskotona koja je u ruševnom stanju. Pokrenute određene procedure u cilju izrade Fizibiliti studije. Donesen Regulacionog plana RZC Pionirska dolina. Naredni koraci: Izrada Idejnog rješenja, Provođenje postupka izbora i ugovaranja koncesionara, Općina Centar , KJKP Park , Pribavljanje pripadajućih dozvola i suglasnosti.”

U istom dokumentu se navodi i “Hotel za penzionere Zaima Šarca”:

“Dogovoreno sa Kliničkim centrom kao vlasnikom da Općina Centar uredi objekat koji je u lošem stanju za potrebe Hotela za penzionere; UKCS učestvuje sa zemljištem i radnom snagom.”

 

 

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!