Djelimično ispunjeno

Pravednija raspodjela sredstava za socijalnu pomoć

Opštine: Trebinje

Naročitu pažnju će dobiti porodice demobilisanih boraca koje nemaju nijedno radno mjesto, porodice poginulih boraca (PPB i RVI), porodice sa 4 i više djece, porodice gdje ima nepokretnih, bolesnih, udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom. Jedno riječju, prvo ćemo pomoći onima koji nemaju primanja, do nivoa gdje su primanja u kući na prosječnom republičkom nivou. Broj ovakvih porodica je značajan, ali organizacijom postojećih sredstava izvršićemo pravedniju raspodjelu i to objavljivati javno svim organizacijama i u Skupštini Grada.

Obrazloženje

U toku mandata gradonačelnika Mirka Ćurića ciljevi datog obećanja su djelimično ostvareni.

Izvor: Platforma za lokalne izbore 2016. godine

Javni poziv za novčanu naknadu nezaposlenim demobilisanim borcima raspisan je 30. juna 2020. godine. Krajem jula ove godine Grad Trebinje izdvojio je značajna sredstva za dodjelu pomoći suprugama umrlih boraca.

Grad Trebinje prvi je u Republici Srpskoj, u septembru 2018. godine uveo pomoć suprugama umrlih boraca.

Predstavnici trebinjskih udruženja, u čijem fokusu je porodica, potvrdili su da ovaj grad “skoro tri godine u centar svog rada stavlja porodicu i realizuje brojne programe koji je direktno pomažu”, te da shodno njihovim saznanjima, u Trebinju nema “porodice sa četvoro i više djece u kojoj ne radi bar jedan roditelj”.

U Trebinju, koliko sam upoznat, nema porodice sa četvoro i više djece u kojoj ne radi bar jedan roditelj. Ali, nažalost, sa jednom platom se ne može prehraniti cijela porodica, školovati i obući djeca.

Aleksandar Sarić, Predsjednik Udruženja “četiri plus”, 15. maj 2019.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da grad sprovodi 32 socijalna programa, čiji je glavni fokus porodica te da će socijalni programi ostati prioritet grada i u narednom periodu.

Jačanje porodice pomažemo i kroz subvencionisanje sklapanja braka naših sugrađana starijih od 38 godina, kao i kroz izgradnju zgrade za mlade bračne parove.

Mirko Ćurić, 15. maj 2019.

Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Grada Trebinja namijenjenih za dodjelu naknada nezaposlenim demobilisanim borcima objavljena je 20. augusta 2020. godine.

Raspisivanje javnih poziva zabilježeno je i u 2019. godini.

Imajući u vidu da mjesne zajednice imaju socijalnu kartu i da se preko njih upućuju zahtjevi za socijalnu pomoć to smo i riješili na ovaj način. Takođe, za sve socijalne programe raspisani su bili javni pozivi na koje su se zainteresovani mogli javiti.

Gradska Uprava Trebinja, 10.10.2018.

Izvršena je revizija ranijih korisnika socijalnih davanja. 32 nezaposlene osobe (iz boračke kategorije) dobile su posao u realnom sektoru, zahvaljujući subvencijama grada Trebinja namenjenim poslodavcima. Višečlane porodice (sa troje i više djece) ostvarile su pravo na materinsi dodatak i novčanu pomoć. Kontinuirano se raspisuju javni pozivi za dodjelu raznih vidova socijalne pomoći.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!