Djelimično ispunjeno

Povratak prognanih i izbjeglih

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Socijalna politika

Inzistirati ćemo na izgradnji i preoblikovanju svakog našega grada/mjesta u poželjnu sredinu za življenje, ali i na nastavku povratka svih prognanih i izbjeglih u njihove domove. Ovaj proces za nas nije završen.

Obrazloženje

Obećanje je djelimično ispunjeno u mandatu 2014-2018

Na 4. sjednici Vlade FBiH, 07.05.2015. Vlada FBiH je izmijenila i dopunila Odluku o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz BiH u Republiku Srpsku u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH. Na ovaj način, a zbog iskazanih potreba povratnika za cjelokupnijom bolničkom zdravstvenom zaštitom, pravo na korištenje zdravstvenih usluga bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz FBiH u RS u zdravstvenim ustanovama u FBiH nije više ograničeno samo na korištenje vertikalnog programa zdravstvene zaštite, nego je prošireno na pravo korištenja zdravstvenih usluga cjelokupne bolničke zdravstvene zaštite koja je garantirana osiguranim osobama u Federaciji BiH. Na 4. sjednici Vlade FBiH, 07.05.2015. Vlada Federacije BiH usvojila Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2015. godinu. Ujedno, Vlada je donijela i četiri odluke o utrošcima sredstava s kriterijima raspodjele s budžetskih pozicija namijenjenih kao podrška povratnicima i raseljenim. Riječ je o ukupnom iznosu od 22.964.300 konvertibilnih maraka. Jednom od odluka je programom raspodjele sredstava s pozicije “Tekući transferi pojedincima – Transfer za raseljene osobe i povratnike” predviđeno ukupno 16.479.300 konvertibilnih maraka. Najveći dio ovih sredstava, od 6,3 miliona KM, namijenjen je obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu. U ovo su uključeni i obnova objekata koji su pretrpjeli štetu od elementarnih nepogoda, kao i pomoć za zapošljavanje kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost (komercijalnu i nekomercijalnu). Daljnih 5.100.000 KM namijenjeno je za rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih objekata i objekata zajedničkog i socijalnog tipa stanovanja. Preostala sredstva raspoređena su na zajedničke projekte rekonstrukcije, obnove i održivosti povratka sa vladinim i nevladinim sektorom, na humanitarne, zdravstvene, psihosocijalne, informativne i edukativne projekte, na podrška obilježavanju godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata, kao i izgradnju spomen-obilježja na prostoru BiH, te Fonda za povratak i projekte entitetskog povezivanja. Dva miliona KM vrijedan je Program podrške povratku izbjeglica i prognanih osoba s područja Posavine iz RS, a od ovog iznosa je 1.500.000 KM predviđeno za obnovu i izgradnju infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za društvenu zajednicu, dok je 500.000 KM namijenjeno za rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih i objekata zajedničkog tipa stanovanja, te za sanaciju posljedica elementarnih nepogoda. Treća današnja odluka odnosi se na podršku održivom povratku izbjeglih i prognanih s područja regije Srebrenica, a riječ je o iznosu od 1.485.000 KM. Kroz transfer za Program razvoja održivosti povratka u RS planirano je izdvajanje 3.000.000 KM, od čega dvije trećine na ime pomoći za zapošljavanje povratnika kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost, pružanje podrške programima prekvalifikacije ili obuke, volontiranja pripravnika, rekultivacije poljoprivrednih površina, kao i diverzifikacije privrednih aktivnosti u ruralnim područjima. Preostali jedan milion KM namijenjen je obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu. Na 31. sjednici Vlade FBiH, 26.11.2015. Federalna vlada prihvatila je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, izmjene i dopune Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2015. godinu kojim su sa sa 6.300.000 KM na 8.000.000 KM, povećana sredstva namijenjena obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, te obnovu objekata koji su pretrpjeli štetu od elementarnih nepogoda. Na 39. sjednici Vlade FBiH, 02.02.2016. Vlada Federacije BiH donijela je, više odluka o transferima ovog ministarstva planiranim u Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu. Tako je transferom za raseljena lica i povratnike, za rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih objekata i objekata zajedničkog i socijalnog tipa stanovanja, te sanaciju objekata od elementarnih nepogoda predviđeno 5.000.000 KM. Dva puta više, ili 10.000.000 KM predviđeno je za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, obnovu objekata koji su pretrpjeli štetu od elementarnih nepogoda, pomoć za zapošljavanje kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost (komercijalnu i nekomercijalnu), pružanje podrške programima volontiranja pripravnika, diverzifikaciju privrednih aktivnosti u ruralnim područjima, dodjelu stoke za osnovna stada, rekultivaciju poljoprivrednog zemljišta i ambijentalnu privlačnost. Za humanitarne, zdravstvene, psihosocijalne, informativne, edukativne i projekte besplatne pravne pomoći, stipendiranje studenata-povratnika s područja Republike Srpske predviđeno je 1.000.000 KM. Za podršku obilježavanju godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata, kao i izgradnju spomen-obilježja na prostoru Bosne i Hercegovine planirano je 500.000 KM. Programima povratka u Republiku Srpsku namijenjeno je ukupno 3.000.000 KM, od čega za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu 1.000.000 KM. Za pomoć zapošljavanju povratnika kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost, pružanje podrške programima prekvalifikacije, obuke ili školovanja, volontiranja pripravnika, rekultivaciju poljoprivrednih površina, ekonomsku saradnju sa dijasporom, kao i diverzifikaciju privrednih aktivnosti u ruralnim područjima predviđeno je 2.000.000 KM. Kao podrška implementaciji održivog povratka, izbjeglih i prognanih lica s područja regije Srebrenica predviđeno je 1.500.000 KM. Za zajedničke međuentitetske i općinske i projekte s nevladinim organizacijama i troškove implementacije zajedničkih projekata koji se realizuju putem Fonda za povratak, bit će izdvojeno 2.000.000 KM. Federalna vlada usvojila je i Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja, te održivog povratka za 2016. godinu. Na 51. sjednici Vlade FBiH, 29.04.2016. Federalna vlada donijela je Odluku o odobravanju sredstava iz Budžeta FBiH za 2016. godinu u iznosu od 141.700 KM, namijenjenih sufinansiranju Projekta CEB II – Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za 2016. godinu. Ova sredstva će biti isplaćena s budžetske pozicije učešća Vlade u projektima koje finansira međunarodna zajednica. Na 85. sjednici Vlade FBiH, 28.12.2016. Vlada FBiH je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, u iznosu od 100.000 KM, u svrhu obnove Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru. S ranije izdvojenim sredstvima Federalna vlada je u ovoj godini za obnovu ove crkve izdvojila 300.000 KM. Na 92. sjednici Vlade Federacije BiH, 23.02.2017. Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, usvojila 22.600.000 konvertibilih maraka vrijedan Plan povratka, gradnje i održivog razvoja za 2017. godinu. Planom su predviđeni rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih objekata dodjelom građevinskog materijala, zatim sredstava za obnovu i za ugradnju građevinskog materijala, rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih objekata po sistemu “ključ u ruke”, rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih objekata “pojedinačni-urgentni slučajevi”, kao i sanacija objekata stradalih u elementarnim nepogodama. Osim transfera Vlade FBiH, očekivani izvori finansiranja su kreditna sredstva OPEC-a, Regionalni stambeni program u BiH, Saudijski fond za Bosnu i Hercegovinu i Razvojna banka Vijeća Evrope. U cilju realizacije Plana, Federalno ministarstvo će u 2017. godini raspisati javne oglase. Vlada je donijela i četiri pojedinačne odluke o usvajanju programa namijenjenih povratku. Sa ukupno 16.100.000 KM Transfera za raseljene osobe i izbjeglice bit će finansirana četiri programa. Jedna od njih, vrijedan 10.000.000 KM, namijenjen je obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih projekata od značaja za širu društvenu zajednicu. Planirana je i obnova objekata koji su pretrpjeli štetu od elementarnih nepogoda, kao i pomoć za zapošljavanje kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost (komercijalnu i nekomercijalnu), pružanje podrške programima volontiranja pripravnika, diverzifikacija privrednih aktivnosti u ruralnim područjima, dodjela stoke za osnovna stada, rekultivacija poljoprivrednog zemljišta i ambijentalna privlačnost, te učešće u osnivanju kreditno garantnog fonda. Iznos od 4.600.000 KM predstavlja pomoć u rekonstrukciji i obnovi individualnih stambenih i objekata zajedničkog i socijalnog tipa stanovanja, te sanaciju objekata od elementarnih nepogoda. S 1.000.000 KM bit će finansirani humanitarni, zdravstveni, psihosocijalni, informativni i edukativni, kao i projekti besplatne pravne pomoći, stipendiranje studenata – povratnika s područja Republike Srpske, zatim prikupljanje podataka o bh. dijaspori i povratnicima u Republiku Srpsku i drugi projekti nevladinih organizacija. Kao podrška obilježavanju godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata, kao i izgradnji spomen obilježja na prostoru Bosne i Hercegovine predviđeno je 500.000 KM. Od 3.000.000 KM transfera za programe povratka u RS, dvije trećine je namijenjeno kao pomoć za zapošljavanje povratnika kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost, pružanje podrške programima prekvalifikacije, obuke ili školovanja, volontiranja pripravnika, rekultivacije poljoprivrednih površina, ekonomske saradnje sa dijasporom, kao i diverzifikacije privrednih aktivnosti u ruralnim područjima. U ovom transferu 1.000.000 KM je za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih od značaja za širu društvenu zajednicu. Tekući transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske, te projekte s nevladinim organizacijama, kako je predviđeno trećom odlukom, iznosi 2.000.000 KM. Ovaj program obuhvata rekonstrukciju stambenih jedinica, infrastukturne i projekte ekonomskog osnaživanja povratnika u RS, zatim lokalno, regionalno i međuentitetsko povezivanje, sufinansiranje troškova implementacije zajedničkih i projekata koji se realizuju putem Fonda za povratak, kao i stvaranje međusobnog povjerenja povratnika i domicilnog stanovništva. Četvrta odluka odnosi se na podršku održivom povratku izbjeglih i prognanih s područja regije Srebrenica, kroz koji je 1.500.000 KM predviđeno za obnovu i izgradnju infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih od značaja za širu društvenu zajednicu, kao i izgradnju infrastrukture za privredni razvoj. Inače, od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu do 31.12.2016. godine u Bosnu i Hercegovinu se vratilo oko 1.050.000 raseljenih osoba i izbjeglica, od toga u Federaciju BiH oko 750.000, u Republiku Srpsku oko 277.000, a u Brčko Distrikt BiH 22.100. Na povratak u svoja prebivališta u Bosni i Hercegovini čeka još 98.369 osoba, od toga 38.345 na području FBiH 59.778, u RS 59.779 i na području Brčko Distrikta BiH 246. U FBiH status raseljene osobe ima 38.345 osoba ili 13.229 porodica, od toga s područja Federacije je 5.181 porodica ili 16.039 osoba, s područja RS-a je 8.029 porodica ili 22.258 osobe, a iz Brčko Distrikta BiH 48 osoba ili 19 porodica. Do sada je u Bosni i Hercegovini obnovljeno oko 350.000 stambenih jedinica (oko 68 posto). Od ovog broja, u FBiH je obnovljeno oko 250.000, 80.000 na području RS, a u Brčko Distriktu BiH oko 15.000. Za oko 75 posto raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini mogu biti iznađena trajna rješenja za smještaja kroz rekonstrukciju stambenih jedinica u mjestima prebivališta, dok je za preostalih 25 posto potrebno tragati za nekim drugim vidom stambenog zbrinjavanja, bilo da se radi o stimuliranju rješavanja stambenih pitanja u prijeratnim mjestima prebivališta, integrisanju u mjestima raseljenja, ili smještaju u različitim modelima socijalnog stanovanja.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!