Ispunjeno manjim dijelom

Povećati odgovornost i transparentnost u oblasti javnih nabavki

Partije: DF | Oblasti: Pravna država

Ono što Demokratska fronta i Građanski savez žele uraditi u ovoj oblasti jeste donošenje novih i implementacija već usvojenih zakona, kako bi se povećala odgovornost i transparentnost u oblasti javnih nabavki kao ključnom području izraženog kriminala i korupcije.

Izvor: Izborni program 2018.

Jedna od obaveza BiH na njenom evropskom putu bila je da u 2020. godini usvoji novi Zakon o javnim nabavkama.

Naime, pravila Europske Unije osiguravaju da su javne nabavke roba, usluga i radova u bilo kojoj državi članici transparentne i otvorene za sva privredna društva iz EU-a, na temelju nediskriminacije i jednakog postupanja. Europska komisija je u svom posljednjem izvještaju o napretku BiH saopćila da je identifikovan čitav niz neefikasnosti, neopravdanog trošenja i nedostatka mehanizama kontrole u sistemu javnih nabavki, te podsjetila da se u skladu sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), privrednim društvima iz EU-a koja nisu osnovana u Bosni i Hercegovini “mora odobriti pristup postupcima dodjele ugovora u zemlji sa tretmanom koji nije manje povoljan u odnosu na tretman koji se dodjeljuje društvima iz Bosne i Hercegovine i to najkasnije pet (5) godina nakon njegovog stupanja na snagu”.

Prema ustavnom i zakonskom okviru, nadležnosti za javne nabavke se najvećim dijelom ostvaruju na državnom nivou. U oblasti javnih nabavki, nadležne institucije na državnom nivou su Agencija za javne nabavke i Ured za razmatranje žalbi, koje djeluje kao drugostepeno tijelo u predmetima nabavki. Zakon o javnim nabavkama je djelimično usklađen sa pravnim tečevinama EU (Acquis communautaire).

Početkom decembra 2020. godine saopćeno je da je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama krenuo ka usvajanju.

Nakon sjednice Odbora Agencije za javne nabavke BIH 07.12.2020. godine, Agencija za javne nabavke je danas pristupila dostavljanju teksta i pripadajućih materijala vezanih za Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama prema Vijeću ministara BIH na dalje postupanje i proceduru. Radi se o tekstu Nacrta koji je pripremljen od strane Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, koja je osnovana Odlukom Vijeća ministara BIH o osnivanju Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, objavljenom u Službenom glasniku BiH broj: 83/17 od 17.11.2017. godine. Generalno promatrano, predmetnim Nacrtom se uvode antikorupcijske odredbe, organizacijske novine u sistemu javnih nabavki BiH, daje legislativni okvir za daljnji razvoj elektronskih javnih nabavki, uvodi dodatna transparentnost javnih nabavki, reformira sistem javnih nabavki u BiH, te stvaraju pretpostavke za potpuno usklađivanje sa legislativom EU u skoroj budućnosti.

Saopćenje, Agencija za javne nabavke BiH, 9. 12. 2020.

Na 22. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 16.12.2020 Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o usvajanju Akcionog plana za reformu javne uprave, kojim će biti realizirani ciljevi i mjere definirani Strateškim okvirom za reformu javne uprave do 2022. godine.

Na 27. sjednici, održanoj 18.2.2021. godine, Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Prijedlog  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, koji ne sadrži poglavlje o inspekcijskom nadzoru. 

Na ovaj način se vrši postepena harmonizacija s direktivama Evropske unije u ovoj oblasti i ispunjava jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. Predloženim zakonom, koji je pripremila Agencija za javne nabavke, modernizira se sistem javnih nabavki u BiH i omogućava objava planova nabavki, ali i osnovnih elemenata realizacije ugovora na jednom mjestu, u okviru Portala javnih nabavki, što javne nabavke čini transparentnijim i olakšava njihovo praćenje.

Saopćenje, Vijeće ministara, 18.2.2021.

Predstavnički dom PSBiH usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH u drugom čitanju na 21. sjednici održanoj 15.6.2021. godine. Dom naroda PSBiH usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH u prvom čitanju na 19. sjednici održanoj 01.07.2021. godine. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama još uvijek nije prošao drugo čitanje u Domu naroda PSBiH. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!