Neispunjeno

Povećanje podsticaja u oblasti poljoprivrede

Partije: DNS | Oblasti: Ekonomija

Zapošljavanje, ekonomija i investicije moraju da budu prvenstvena obaveza djelovanja naše Stranke. Neophodno je, u tom cilju, budžete, fondove, bankarska i druga sredstva na svim nivoima, učiniti stabilnijim i usmjeriti ih u razvojne i socijalne komponente. To može da se postigne domaćinskimposlovanjem, tj. raspolaganjem sredstvima, raznim uštedama, smanjenjem kriminala i korupcije i većim radom, redom i odgovornošću. U tom cilju, potrebno je preduzimati sljedeće aktivnosti:

uvesti i povećati podsticaje u oblasti (…) poljoprivrede (…) kako bi se vlastitim sredstvima i u vlastitom domaćinstvu mogli zaposliti članovi domaćinstva i ostali nezaposleni

Vlada Republike Srpske usvojila je prijedlog za Strateški plan razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srpske 2016-2020 u maju 2015. godine. Prema ovom planu, budžetska izdvajanja za poljoprivredu u ovom periodu trebala bi iznositi 6% budžeta, to jest porasti sa 94.584.000 KM u 2016. godini na 114.584.000 KM u 2020. godini. Nijedna od projekcija datih u strateškom planu do sada nije ostvarena. Nominalni iznos subvencija za poljoprivredu ostao je 60.000.000 KM godišnje, dok se njegov procentualni udio u budžetu smanjio sa 3,7% u 2015. godini na 2,6% u 2018. godini.

Budžetska sredstva planirana za subvencije razvoja poljoprivrede i sela u 2015. godini iznosila su 60.000.000 KM i činila su 3,7% ukupnih budžetskih prihoda (1.588.613.000 KM) u Budžetu RS za 2015. godinu. U Budžetu RS za 2016. godinu, za ovu stavku planiran je isti iznos, dok su budžetski prihodi porasli na 1.653.127.000 KM, te se procentualno učešće sredstava za subvencije u poljoprivredi smanjilo na 3,6%.

U prijedlogu Budžeta za 2017. godinu takođe je predviđen iznos od 60.000.000 KM za razvoj poljoprivrede i sela, što iznosi 2,3% od ukupno 2.591.065.300 KM budžetskih prihoda. Udruženja poljoprivrednika su, tokom pregovora sa Vladom RS o prijedlogu budžeta za 2017. godinu, iznijela stav da ovaj iznos podsticaja nije dovoljan da bi proizvodnja bila konkurentna, naročito kada se uzme u obzir stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, za koji smatraju da će se dodatno oslabiti njihovu poziciju na tržištu. Poljoprivrednici su tražili da se podsticaji planiraju u visini od 6% budžeta.

U prijedlogu Budžeta za 2018. godinu, takođe je predviđen iznos od 60.000.000 KM za razvoj poljoprivrede i sela, što iznosi 2,2% od 2.683.598.900 KM, koliko je iznos planiranih budžetskih prihoda. Rebalans Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu usvojen je u maju 2018 i u njemu su ukupni budžetski prihodi povećani na 2.757.558.300 KM. Subvencije za poljoprivredu povećane su na 71.000.000 KM, pri čemu je dodatnih 11.000.000 predviđeno za nabavku regresiranog dizel goriva i protivgradnu preventivu. Sveukupno, podsticaji za razvoj poljoprivrede i sela u posljednjem usvojenom budžetu iznose 2,6% ukupnih prihoda.

 

U aktuelnom mandatu nije došlo do promjene načina planiranja i dodjele poticaja. U Izveštaju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o stanju u poljoprivredi za 2016, navodi se da su uvedene dvije novine vezane za način implementacije podrške razvoju poljoprivrede i sela u RS: definiranje roka od 60 dana za donošenje rješenja po Zahtjevu za podršku; te isplata podsticajnih sredstava isključivo na transakcione, odnosno žiro-račune korisnika podsticaja preuzete iz baze podataka Registra klijenata. U prethodnim godinama, isplate su bile moguće i na račune primaoca potraživanja, na zahtjev korisnika podsticaja, te uz obavezno dostavljanje ovjerene kopije ugovora o prodaji ili ustupanju potraživanja.  

Struktura podsticaja u aktuelnom mandatu nije se mijenjala u pravcu većeg investiranja u dugoročni razvoj. Podrška se obezbjeđuje po tri osnove: 1. podrška tekućoj proizvodnji; 2. podrška ruralnom razvoju i 3. sistemske i ostale mjere podrške. Prema odlukama Vlade RS o korištenju sredstava za podsticaje, kontinuirano je povećavan iznos za podršku tekućoj proizvodnji, dok su smanjivana sredstva za podršku dugoročnom razvoju (pregled je dostupan ovdje).

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!