Ispunjeno sa zakašnjenjem

Povećanje penzija

Partije: SNSD | Oblasti: Socijalna politika

Negdje u januaru treba da bude redovno povećanje penzija. Ja ne znam hoće li to biti 1, 1,5 ili 2% , to će zavisiti, ali onda nakon toga u aprilu kad prođe prvi kvartal onda idemo u vandredno povećanje penzija i moram spomenuti da smo mi upravo bili ti koji su promijenili zakon da bi vlada sama mogla intervenisati i vandredno povećavati penzije.

Izvor: Tribina SNSD-a Višegrad 20.09.2018.

Povećanje penzija bila je nezaobilazna tema na predizbornim skupovima prije Općih izbora 2018. godine. Nakon što je u decembru 2018. godine formirana Vlada Republike Srpske, penzije su prvi put povećane u januaru 2019. godine. Isplata januarskih penzija za sve korisnike Fonda za penzijsko i invalidskog osiguranja Republike Srpske (PIO RS), počela je 8. februara, a kako je tada saopšteno iz ovog Fonda penzije su uvećane za 2,17%.

Penzije ostvarene do 31. decembra 2018. godine svim korisnicima prava usklađuju se počev od 1. januara 2019. godine i povećavaju za 2,17%. Penzije su usklađene i povećane prema redovnom, godišnjem, usklađivanju dok su najniže penzije usklađene i povećane, u istom procentu kao i ostale penzije, prema Odluci Vlade Republike Srpske o određivanju najniže penzije.

Fond PIO RS, 8.2.2019.

Novog povećanja penzija nije bilo sve do jula 2019. godine, kada je na 27. sjednici Vlade Republike Srpske (4. 7. 2019.),  Vlada Republike Srpske donijela Odluku o određivanju iznosa najniže penizije.

Ovom odlukom iznosi penzija od jula 2019. godine iznosili su:

– najniža penzija na teret Republike (sve vrste penzija) iznosi 195,74 KM

–  najniža penzija za penzijski staž od 15 do 20 godina iznosi 234,91 KM

–  najniža penzija za penzijski staž od 20 do 30 godina iznosi 274,05 KM

–  najniža penzija za penzijski staž od 30 do 40 godina iznosi 313,,23 KM

–  najniža penzija za penzijski staž od 40 godina i više iznosi 391,54 KM

Vlada Republike Srpske je izvršila vanredno usklađivanje opšteg boda i penzija, tako što su opšti bod i penzije povećani za 2% počevši od 1. jula 2019. godine. Prosječna penzija na teret Republike Srpske od koje se određuju iznosi najniže penzije, iznosila je 379,72 KM.

Prema podacima iz Fonda PIO RS, isplata uvećanih penzija počela je 9. augusta 2019. godine čime je ovo obećanje ocijenjeno kao ispunjeno sa zakašnjenjem u prvoj godini mandata Vlade RS-a.

Pored toga, Vlada Republike Srpske je na svojoj 135. sjednici održanoj 2.9.2021. godine donijela je Odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija:

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, kojom se opšti bod usklađuje tako da se vrijednost opšteg boda za avgust 2021. godine od 1. septembra 2021. godine povećava za 2%. Penzije ostvarene do 31.08.2021. godine vanredno se usklađuju tako da se počev od 1. septembra 2021. godine povećavaju za 2 %.

Vlada Republike Srpske donijela je i Odluku o određivanju iznosa najniže penzije.

Iznosi najniže penzije su određeni tako što su iznosi najniže penzije isplaćene u avgustu 2021. godine povećani za 2%, odnosno za isti procenat za koji je izvršeno vanredno usklađivanje. Isplata najniže penzije po ovoj odluci počinje od 01. septembra 2021. godine.

Vlada Republike Srpske, 2.9.2021. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!