Ispunjeno

Povećanje penzija

Partije: SP RS | Oblasti: Socijalna politika

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović ocijenio je da ohrabruje činjenica da ekonomija Srpske raste, čime se stvara mogućnost za novo povećanje penzija.

Izvor: capital.ba

Povećanje penzija bila je nezaobilazna tema na predizbornim skupovima prije Općih izbora 2018. godine. Nakon što je u decembru 2018. godine formirana Vlada Republike Srpske, penzije su prvi put povećane u januaru 2019. godine.

Isplata januarskih penzija za sve korisnike Fonda za penzijsko i invalidskog osiguranja Republike Srpske (PIO RS), počela je u petak 08. februara, a kako je saopšteno iz ovog Fonda penzije su uvećane za 2,17%.

Penzije ostvarene do 31. decembra 2018. godine svim korisnicima prava usklađuju se počev od 01. januara 2019. godine i povećavaju za 2,17%. Penzije su usklađene i povećane prema redovnom, godišnjem, usklađivanju dok su najniže penzije usklađene i povećane, u istom procentu kao i ostale penzije, prema Odluci Vlade Republike Srpske o određivanju najniže penzije.

Fond PIO RS, 8.2.2019.

Novog povećanja penzija nije bilo sve do jula 2019. godine, kada je na 27. sjednici Vlade Republike Srpske (4.7.2019.),  Vlada Republike Srpske donijela Odluku o određivanju iznosa najniže penizije. Ovom odlukom iznosi penzija od jula 2019. godine su sljedeći:

– najniža penzija na teret Republike (sve vrste penzija) iznosi 195,74 KM

–  najniža penzija za penzijski staž od 15 do 20 godina iznosi 234,91 KM

–  najniža penzija za penzijski staž od 20 do 30 godina iznosi 274,05 KM

–  najniža penzija za penzijski staž od 30 do 40 godina iznosi 313,23 KM

–  najniža penzija za penzijski staž od 40 godina i više iznosi 391,54 KM

Vlada Republike Srpske je izvršila vanredno usklađivanje opšteg boda i penzija, tako što su opšti bod i penzije povećani za 2 % počev od 01. jula 2019. godine. Prosječna penzija na teret Republike od koje se određuju iznosi najniže penzije, iznosi 379,72 KM. Za realizaciju ove odluke, potrebna su dodatna sredstva u iznosu od oko 400.000 KM mjesečno, odnosno oko 2.400.000 KM do kraja 2019. godine.

Prema podacima iz Fonda PIO RS, isplata uvećanih penzija počela je 9. augusta 2019. godine.

Penzije za januar 2020. godine uvećane su za 3,11 posto.

Prema podacima PIO RS-a za novembar 2020. godine iznos najniže penzije za staž od 40 i više godina je 403,71 KM i čini 41,88% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za novembar iznosi 577,54 KM,  što čini  59,91 % od prosječne plate u Republici.

Iznos najviše penzije za novembar u Republici Srpskoj je 2.076,35 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u novembru 2020. godine iznosio je 77,94  miliona KM.

Strukturu korisnika prava za novembar čine starosne penzije sa 58,95%, porodične sa 27,17%,  invalidske sa 13,80%  i ostala prava sa 0,08%.

Kako je najavljeno  iz ministarstva finansija RS-a planirano je da budžetom entiteta RS za 2021. godinu  da penzije budu veće za tri do četiri posto.

Na 135. sjednici Vlade Republike Srpske od 2.9.2021. Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, kojom se opšti bod usklađuje tako da se vrijednost opšteg boda za avgust 2021. godine od 1. septembra 2021. godine povećava za 2%. Penzije ostvarene do 31.08.2021. godine vanredno se usklađuju tako da se počev od 1. septembra 2021. godine povećavaju za 2 %.

Vlada Republike Srpske donijela je i Odluku o određivanju iznosa najniže penzije.

Iznosi najniže penzije su određeni tako što su iznosi najniže penzije isplaćene u avgustu 2021. godine povećani za 2%, odnosno za isti procenat za koji je izvršeno vanredno usklađivanje. Isplata najniže penzije po ovoj odluci počinje od 01. septembra 2021. godine.


Na 167. sjednici Vlade RS, s ciljem pobošanja materijalnog položaja penzionera, Vlada je donijela Odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija. Prema odluci, opšti bod i penzije se vanredno usklađuju i povećavaju za 10 odsto, i to od majske penzije (penzija koja se isplaćuje u junu).

Za vanredno povećanje penzija, Vlada će mjesečno obezbijeđivati dodatnih 8,14 miliona KM, odnosno 65,12 miliona KM do kraja godine.

Na istoj sjednici, Vlada je donijela i Odluku o određivanju iznosa najniže penzije, takođe radi poboljšanja materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno korisnika kojima je iznos penzije određen po opštim propisima niži od najniže penzije, pa im se isplaćuje najniža penzija.

Iznosi najniže penzije su određeni tako što su iznosi najniže penzije isplaćene u aprilu povećani za 10%, odnosno za isti procenat za koji je izvršeno vanredno usklađivanje. Isplata najniže penzije po ovoj odluci počinje od 01. maja 2022. godine. Za realizaciju ove odluke Vlada će obezbijediti dodatna sredstva u iznosu od oko 2.360.000 KM mjesečno,  odnosno oko 18.880.000 KM do kraja 2022. godine.

Iznosi najniže penzije od 1. maja 2022. godine:

–        do 15 godina penzijskog staža – 242,55 KM
–        za 15 godina penzijskog staža i više a manje od 20 godina – 291,08 KM
–        za 20 godina penzijskog staža i više a manje od 30 godina – 339,60 KM
–        za 30 godina penzijskog staža i više a manje od 40 godina – 388,15 KM
–        za 40 godina penzijskog staža i više – 485,19 KM

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!