Ispunjeno

Povećanje obuhvata djece predškolskim obrazovanjem

Partije: DNS | Oblasti: Obrazovanje

Obuhvat broja djece predškolskim obrazovanjem, i pored interesa roditelja, nije zadovoljavajući. Treba ga povećati, odnosno omogućiti većem broju djece upis i pohađanje odgovarajućih predškolskih ustanova. Lokalne zajednice, u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje predškolskih ustanova, nemaju kapacitet da same nose razvoj ove oblasti zbog čega u narednom periodu (dijelom učešćem Republike, a dijelom ponudom za javno privatno partnerstvo) treba povećati kapacitete predškolskih ustanova i obuhvat djece predškolskim obrazovanjem.

Na 90. sjednici Vlade Republike Srpske (18.12.2014.), Vlada RS prihvatila je Informaciju o stanju u predškolskom vaspitanju i obrazovanju u Republici Srpskoj. Tom prilikom zaduženo je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstvo finansija da za 2015. godinu obezbijede sredstva za predškolsko vaspitanje i obrazovanje za program za djecu uzrasta pred polazak u školu (u trajanju od najmanje 3 mjeseca), razvoj i evaluaciju programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, profesionalno usavršavanje kadrova u vaspitanju i obrazovanju javnih predškolskih ustanova i nabavku dijela didaktičkog materijala i igračaka u javnim predškolskim ustanovama u iznosu od 300.000 KM.

​Na 9. sjednici Vlade Republike Srpske (26.02.2015.), Vlada RS usvojila je Informaciju o planu raspodjele sredstava za program predškolskog vaspitanja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u školu koja nisu obuhvaćena nekim od predškolskih programa. Programom će biti obuhvaćeno oko 3.500 djece. Vlada je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sprovođenje programa u skladu sa predloženim planom raspodjele sredstava za realizaciju predškolskog programa pripreme za djecu u godini pred polazak u školu u trajanju od tri mjeseca, u iznosu od 230.076 KM.

​Na 12. sjednici Vlade Republike Srpske (19.03.2015.), Vlada RS usvojila je Informaciju o realizaciji Strategije razvoja obrazovanja Republike Srpske 2010-2014. godine. U oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja je tokom prethodnog četvorogodišnjeg perioda došlo do značajnog povećanja obuhvata djece Programom pripreme djece u godini pred polazak u školu i procenat tog obuhvata se kretao od 20 do 45 odsto, a Vlada Republike Srpske je za taj program izdvojila preko 860.000 KM.

Na 38. sjednici održanoj 03.09.2015. godine, Vlada Republike Srpske usvojila je Nacrt strategije obrazovanja u Republici Srpskoj za period 2015-2020. Strategija razvoja obrazovanja Republike Srpske 2015-2020.godine je ključni dokument za razvoj i unapređivanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja, a samim tim i razvoja Republike Srpske. U predškolskom vaspitanju i obrazovanju jedan od značajnijih ciljeva je povećanje obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem (najmanje 30%). A u skladu sa Strategijom u proceduri je bilo i donošenje novog Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju koji će omogućiti organizovanje predškolskog programa u školama gdje je to moguće. Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju usvojen je 10.09.2015.

Na 45. sjednici Vlade Republike Srpske (22.10.2015.), Vlada je usvojila Informaciju o načinu utroška sredstava za program pripreme djece u godini pred polazak u školu u 2015. godini u Republici Srpskoj. Program pripreme djece u godini pred polazak u školu realizuje se već petu godinu u Republici Srpskoj. Za ovaj program Vlada je u prethodnih pet godina izdvojila 1.090.000 maraka. U 2015. godini ovaj program se realizovao od 2. marta do 29. maja svaki radni dan po tri časa u ukupnom dnevnom trajanju od 180 minuta tako da je u 38 predškolskih ustanova i 37 osnovnih škola širom Republike Srpske uključeno oko 37% ili 3.704 djece ukupne populacije koja je u septembru krenula u prvi razred. Za sprovođenje ovog projekta angažovano je 105 vaspitača sa Biroa za zapošljavanje, što predstavlja doprinos smanjenju stope nezaposlenosti, tako da je, pored povećanog obuhvata djece predškolskog uzrasta nekim od oblika organizovanog vaspitno-obrazovnog rada, data mogućnost školovanom osoblju da stekne radno iskustvo, što je bitna odrednica koja je obilježila ovu aktivnost. Program je finansiran sredstvima koje je obezbijedila Vlada Republike Srpske u iznosu od 230.076,68 KM i međunarodne organizacije Unicef  u iznosu od 22.567,55 KM za nabavku didaktičkog i potrošnog materijala. Također, nevladina organizacija Save the Children je podržala realizaciju predškolskog programa opremanjem 30 učionica osnovnih škola za realizaciju ovog programa, kao i organizacijom obuke za vaspitače koji su bili angažovani za sprovođenje programa.

Vlada Republike Srpske usvojila je na svojoj 93. sjednici, održamoj 29.09.2016. godine Informaciju o dostupnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja djeci u Republici Srpskoj i pregledu potreba i potražnje za ovim segmentom obrazovanja. Uvidom u podatke dostavljene iz godišnjih programa rada predškolskih ustanova utvrđeno je da je u predškolskim ustanovama u radnoj 2015/16. godini bilo upisano 9724 djece, odnosno 18% od ukupne populacije djece predškolskog uzrasta. Poslednjih godina bilježi se blagi porast ovog procenta.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o načinu utroška sredstava za predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu u 2016. godini u Republici Srpskoj.

U program pripreme za djecu u godini pred polazak u školu ove godine bilo je uključeno 4.478  ili 43,9 odsto od ukupne populacije djece koja je u septembru krenula u prvi razred. Ovaj procenat veći je u odnosu na prethodnu godinu kada je bilo uključeno 37 odsto djece.

Program je finansiran sredstvima koje je obezbijedila Vlada Republike Srpske u iznosu od 239.880 KM.

Vlada Republike Srpske je na 113. sjednici, održanoj 23.02.2017. godine, usvojila Informaciju o planu raspodjele sredstava za sprovođenje programa za djecu u godini pred polazak u školu za 2017. godinu.

Vlada Srpske je podržala ovaj program sa oko 330.000 KM, dok je 2016. godine u iste svrhe bilo obezbijeđeno 240.000 maraka. Program će se izvoditi od 01. marta do 31. maja i trajaće svaki radni dan po tri časa u ukupnom dnevnom trajanju od 180 minuta. U ovaj predškolski program biće uključeno oko 4.500 odnosno oko 45% od ukupnog broja djece koja u septembru treba da krenu u prvi razred, što predstavlja povećanje obuhvata u odnosu na prošlu godinu kada je ovim programom bilo obuhvaćeno 3.736 mališana ili oko 37%.

Vlada Republike Srpske je, na 140. sjednici održanoj 31.08.2017. godine, prihvatila Informaciju o načinu utroška sredstava za predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu u 2017. godini u Republici Srpskoj.

Program je u 2017. godini finansiran sredstvima koje je obezbijedila Vlada Republike Srpske u iznosu od 327.014,19 KM i nevladine organizacije Save the Children u iznosu od 100.000 KM, te učešćem lokalnih zajednica i roditelja. Program za djecu u godini pred polazak u školu, koji se realizovao od 01. marta do 31. maja, ove godine se izvodio u 36 predškolskih ustanova i 70 osnovnih škola širom Srpske, a bilo je uključeno 4.662 djece odnosno 48,18 % od ukupne populacije koja će u septembru krenuti u prvi razred.

Pripremni program za djecu u godini pred polazak u školu se sprovodi od 2011. godine sa nastojanjem da se poveća obuhvat djece predškolkim vaspitanjem i obrazovanjem. Vlada Republike Srpske za potrebe programa ove godine izdvojila je 77.103,86 KM više u odnosu na prethodnu godinu.

Na 166. sjednici Vlade Republike Srpske (01.03.2018.) Vlada je razmatrala i prihvatila Informaciju o planu raspodjele sredstava za sprovođenje Programa za djecu u godini pred polazak u školu.

Programom za djecu u godini pred polazak u školu ove godine biće obuhvaćeno 4.538 djece u 39 predškolskih ustanova i 72 osnovne škole u Republici Srpskoj, za šta je iz Budžeta Republike Srpske obezbijeđeno 333.560 maraka. Ministarstvo prosvjete i kulture od 2011. godine provodi Program za djecu pred polazak u školu, a ove godine Programom će biti obuhvaćeno oko 45 odsto od ukupnog broja djece koja u septembru treba da krenu u prvi razred, što predstavlja najveći obuhvat do sada. Poređenja radi, 2017. godine obuhvat djece ovim programom iznosio je 42 odsto, a 2016. godine 37 odsto.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!