Djelimično ispunjeno

Povećanje javnih infrastrukturnih investicija u BIH

Partije: DF | Oblasti: Ekonomija

Potrebno je povećati infrastrukturne investicije u BIH. Nijedna zemlja nije održala snažan razvoj bez impresivnih stopa javnih investicija u infrastrukturu i obrazovanje. Te investicije ne guše privatne aktivnosti nego utiru put novim, za koje su obrazovna radna snaga i fizička infrastruktura od ključnog značaja. Cilj je povećati javne infrastrukturne investicije u BIH. Bez moderne infrastrukture, vazdušnog, kopnenog, željezničkog i vodenog saobraćaja ne može se razvijati turizam. Investicije u infrastrukturu bi doprinijele konkurentnosti turizma u BIH. Od izuzetne je važnosti razvijati cestovnu infrastrukturu na prostoru cijele BiH. Dugoročno planiranje i investicioni ciklusi u oblati transporta su u direktnoj vezi sa stvaranjem potrebnih preduvjeta za regionalni pristup razvoja turizma za koji se zalažemo.

Izvor: DF - GS Izborni program 2018

Na 20. sjednici Vijeća ministara BiH usvojen je Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine 2021 – 2023. godine, koji sadrži 255 projekata, ukupno vrijednih 3 milijarde i 883,71 milion KM.

Na istoj sjednici Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o ažuriranju Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata Bosne i Hercegovine koja je uključivala ukupno 143 projekta. Usvajanje Liste je omogućilo odobravanje VBIF grant sredstava za sufinansiranje radova u oblasti transporta i zaštite okoliša za BiH u iznosu većem od 211 miliona eura u periodu 2015 – 2020. godine.

Jedan od ih projekata je i Koridor Vc, dionica Ovčari – Mostar sjever za koji su osigurana sredstva u iznosu od 300 miliona eura putem Evropske investicijske banke.

Dionica se sastoji od tri dijela i uključuje Ovčari – ulaz u tunel Prenj, tunel Prenj i tunel Prenj – Mostar sjever) u ukupnoj dužini oko 35 kilometara. Planirano je da bude finansirana ovim kreditnim sredstvima, ali i zajmom EBRD-a. Kredit će biti alociran na Federaciju Bosne i Hercegovine (JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine), s rokom otplate od 25 godina, uključujući šest godina grejs perioda.


Vijeće ministara BiH utvrdilo je, na sjednici održanoj 30. decembra 2019. godine, Prijedlog ugovora o finansiranju (Koridor 5c – centralni dio: izgradnja dionica autoputa Poprikuše – Nemila i Tarčin – Ivan) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB), vrijedan 140 miliona eura.

Na ovaj način pokreću se aktivnosti za projekt izgradnje nove trase dvije nepovezane dionice Koridora 5c čija je ukupna dužina 12 km, Poprikuše – Nemila i Tarčin – Ivan. Kredit je alociran na Federaciju BiH sa rokom otplate 25 godina, uključujući šest godina grejs perioda. Ukupna vrijednost projekta iznosit će 294 miliona eura, s tim da će preostala 154 miliona eura biti obezbijeđena iz vlastitih sredstava, odnosno sredstava EBRD-a i WBIF granta. Za Bosnu i Hercegovinu realizacija izgradnje Koridora 5c ima višestruko značenje. To je prvi međunarodni pravac koji prolazi kroz njeno područje i na taj način je uključuje u međunarodnu savremenu saobraćajnu mrežu. Istovremeno joj omogućava kvalitetan izlaz preko Luke Ploče u Hrvatskoj na Jadransko more, a sa sjeverne strane otvara se pristup prostoru srednje i sjeveroistočne Evrope. U zoni Koridora 5c nalazi se više od 50% stanovništva BiH, koje ostvaruje oko 60% bruto nacionalnog dohotka. Izgradnjom ovog autoputa ostvarit će se racionalno povezivanje bosanskohercegovačkih prostora sa susjednim državama i regijama i postići stabilizirajući i razvojni efekti za zemlju. Prijedlog ugovora sa Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora. 

Krajem maja 2020. godine Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova BiH, utvrdilo je i uputilo je Predsjedništvu BiH u daljnji postupak ratifikacije pojedinačne prijedloge odluka o ratifikaciji četiri ranije potpisana sporazuma i jednog ugovora.

Radi se o: Sporazumu o investicijskom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke, Koridor 5c – izgradnja dionica autoputa Zenica sjever – Žepče jug, poddionica 4: Ponirak – Donja Gračanica, dio I: Ponirak – Vraca (izlaz iz tunela Zenica); Sporazumu o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2018. godinu između Evropske komisije, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, te o Sporazumu o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2018 – 2020, za 2018. godinu između Evropske unije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Također, riječ je i o Ugovoru o grantu (Projekt regionalni vodovod „Plava voda“) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz SIDA – EBRD II Programa za komunalni okoliš i klimu. U istom periodu 2020. godine na narednoj sjednici  Vijeća ministara BiH utvrđen je Prijedlog sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan/VB-IG02-BiH-TRA-06, „Mediteranski koridor CVC: Bosna i Hercegovina – putna interkonekcija sa Hrvatskom, poddionica 1 Tarčin – Ivan“. Iznos VBIF granta je 11.780.000,00 eura, a sredstva će biti implementirana putem Evropske investicione banke. Ukupni troškovi projekta su procijenjeni u iznosu 58.700.000,00 eura, od čega je zajam EIB-a 40,42 miliona eura, zajam EBRD-a 26,0 miliona eura, grant VBIF-a (Investicioni fond za Zapadni Balkan) – doprinos Evropske unije u iznosu 11,78 miliona eura, i domaća kontribucija u iznosu 6,5 miliona eura. Projekt implementira JP Autoceste Federacije BiH.

Na 17. sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 1.10.2020. usvojena je Inicijativa Ministarstva finansija i trezora te je imenovano izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt Željeznica RS – Remont i modernizacija željezničke dionice Šamac – Doboj – Rječica, vrijedan 40 milijuna eura. Cilj projekta je remont željezničkog koridora Vc kroz Republiku Srpsku i uključuje remont pruge Šamac – Doboj – Rječica u ukupnoj dužini 99 km.

Ukupna sredstva potrebna za financiranje cijele dionice pruge iznose oko 138 milijuna eura, od čega se polovica sredstava namjerava osigurati iz grantova. Do kraja mandata ovog saziva Vijeća ministara radovi još uvijek nisu počeli.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!