U progresu

Povećanje broja kanti i kontenjera

Opštine: Novo Sarajevo

Zalagat ćemo se za postavljanje dovoljnih količina kanti za smeće i kontejnera na području Općine Novo Sarajevo.

Izvor: Hasan Tanović program

Krajem jula 2023. godine Općina Novo Sarajevo objavila je saopštenje u kojem je navedeno da Općina svake godine izdvaja značajna budžetska sredstva za realizaciju poslova održavanja komunalne higijene javnih površina koje nisu u redovnom Programu održavanja preduzeća RAD. Ove godine za ove namjene Općina je izdvojila 120.000 KM. Navedeno podrazumijeva i održavanje higijene oko spomen-obilježja, oko fontana i javnih česmi, uklanjanje divljih i nelegalnih deponija i ostalo što direktno utječe na unapređenje komunalne higijene na području Novog Sarajeva.

Pored navedenog, Općina Novo Sarajevo je 2023. godine sa izdvojenih 100.000 KM sufinansirala kupovinu još jednog namjenskog vozila – kipera za pražnjenje kanti za dvolinijski sistem prikupljanja otpada u padinski naseljima Novog Sarajeva. Kupovinu namjenskog vozila Općina je podržala i 2022. godine, sa 200.000 KM.

Za vrijeme objave saopštenja istaknuto je da je u toku nabavka kanti za dvolinijski sistem prikupljanja otpada koje će biti podijeljene za 1.300 domaćinstava u naseljima Pofalići i Velešići, što ujedno predstavlja i nastavak realizacije ove aktivnosti u okviru koje je prošle godine domaćinstvima u naselju Hrasno podijeljeno 360 kompleta kanti.

Također, kako bi se pravilno zbrinjavao električni i elektronski otpad, u junu 2023. godine na teritoriji općine Novo Sarajevo postavljen je osmi kontejner za ovu vrstu otpada na adresi Trg heroja na broju 18. Istog mjeseca postavljena su ukupno 22 zvona kapaciteta od 2500 do 3750 litara na lokacijama gdje su bili klasični i dotrajali kontejneri bez izgrađenih natkrivenih niša.

Navedeni radovi izvodeni su u skladu sa Elaboratom o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka za Općinu Novo Sarajevo, a uz suglasnost KJKP „Rad“. Za nabavku zvona Općina Novo Sarajevo je izdvojila 80.000 KM, a izvođač radova je firma „Babel“ d.o.o. Sarajevo.

U Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2023. godinu, ukupno za upravljanje otpadom namijenjena su sljedeća sredstva:

  • Grant KJKP RAD-u za kupovinu vozila za prikupljanje i odvoz otpada u iznosu od 100.000 KM.
  • Grant KJKP RAD -u za kupovinu kanti za dvolinijsko prikupljanje otpada u iznosu od 130.000 KM
  • Nabavka reciklomata u iznosu od 20.000 KM i
  • Izrada Plana upravljanja otpadom u iznosu od 32.800 KM.

Kroz Projekat “People in Need”, koji finansira Češka Vlada, općina će dobiti veliki broj kontejnera za formiranje zelenih otoka.

Naime, Općini Novo Sarajevo pored Općine Centar i Općine Stari Grad će biti donirani  kontejneri za zelene otoke (plavi i žuti od po 1100 litara i zeleni iglo zvonastog oblika također 1100 litara);

Na području Općine Novo Sarajevo u skladu sa distribucionim planom KJKP Rad-a odabrano je 68 lokacija za zelene otoke, uglavnom u okviru postojećih niša, a neki postojeći kontejneri za odvojeno prikupljanje bi se zamjenili sa ovim novim doniranim. U ulici Paromlinska otvoreno je i prvo reciklažno dvorište u saradnji sa KJKP RAD. Kontejneri su postavljeni u ljeto 2023. godine.

Iz Općine Novo Sarajevo su za Istinomjer kazali da su u 2021. godini nabavili 22 zvona, namjenjena za selektivno prikupljanje otpada.

Na lokalitetu Spomen parku Vraca u novembru 2021. godine izvršena je priprema i iskop zemljišta za montažu parkovskog mobilijara, odnosno klupa ili korpi i zaštitnih stubića.

U krugu Kampusa Univerziteta u Sarajevu na parkingu između Elektrotehničkog  fakulteta i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije sredinom septembra 2021. godine postavljena su četiri zvonasta kontejnera za miješani otpad, za plastičnu, staklenu i papirnu ambalažu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!