Započeto

Posebni fondovi za porodice sa troje i više djece

Opštine: Novo Sarajevo

Zalagat ćemo se za organizovanje posebnih fondova za stimuliranje roditelja sa troje ili više djece.

Izvor: Hasan Tanović program

U budžetu za 2023. godinu Općine Novo Sarajevo u okviru “Programa socijalne potpore” obezbijeđena su sredstva za jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta u iznosu od 40.000 KM, gdje se u skladu sa Odlukom o dodjeli jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta dodjeljuje se po zahtjevu iznos od po 500 KM. Prema podacima navedenim u izvršenju budžeta za period od 1.1. do 30.9. 2023. godine na ime navedenih jednokratnih naknada isplaćeno je 34.000 KM. Za ove namjene zaključno sa mjesecom oktobrom u 2022. godini izdvojen je iznos od 23.500 KM od planiranih 45.000 KM, do je prema infomaciji u Izvršenju budžeta na dan 31. 10. 2021. godine isplaćeno 26.500 KM  što je manje u odnosu na 29.500 KM koje je isplaćeno u istom periodu 2020. godine. 

U budžetu za 2023. godinu Općine Novo Sarajevo navodi se budžetska stavka “Grant za sufinansiranje troškova nabavke školskog pribora za učenike koji imaju pravo na dodatak za djecu” planirana su sredstva od 50.000 KM, a uvidom u izvršenje budžeta Općine Novo Sarajevo do dana 30.9.2023. godine vidljivo je da navedena sredstva nisu utrošena.

U cilju pružanja dodatne podrške korisnicima prava iz socijalne zaštite – dodatka na djecu sa područja Općine Novo Sarajevo, koji ovo pravo ostvaruju putem Službe za socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica i Službe za boračko-invalidsku zaštitu, 2022. godine izvršena je uplata sredstava za sufinansiranje troškova nabavke udžbenika i školskog pribora za učenike osnovnih škola (II-IX razred) koji su korisnici ovog prava. Za svakog učenika porodici korisnika ovog prava iz evidencije za mjesec august, uplaćen je iznos od 100,00 KM, te je tako ovo pravo ostvario 1.168 učenika. Za ove namjene Općina Novo Sarajevo izdvojila je ukupno 116.800,00 KM, od čega za korisnike koji ovo pravo ostvaruju putem Službe za socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica 111.400,00 KM (1.114 učenika), te za korisnike koji ovo pravo ostvaruju putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu 5.400,00 KM (54 učenika). Ovom isplatom obuhvaćene su porodice sa troje i više djece koje su od januara 2022. godine ostvarile pravo na dodatak na djecu po osnovu izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom Kantona Sarajevo.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!