Neispunjeno

Pooštravanje uslova za osnivanje visokoškolskih ustanova

Partije: DNS | Oblasti: Obrazovanje

Nakon perioda intenzivnog razvoja privatnih visokoškolskih ustanova, u narednom periodu težište je na razvoju i praćenju kvaliteta, što će biti vrednovano u procesima licenciranja i akreditacije. /Smatramo da je potrebno pooštriti uslove za osnivanje i dobijanje potrebnih dozvola za rad visokoškolskih ustanova, kako bi se spriječila hiperprodukcija nekvalitetnih kadrova.

Na istoj sjednici Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o visokom obrazovanju čija je izrada značajna radi neophodnosti usklađivanja sistema visokog obrazovanja Republike Srpske, sa kontinuiranim promjenama u evropskom prostoru visokog obrazovanja, a koje su se desile od usvajanja važećeg Zakona o visokom obrazovanju.

Zamjerke na Nacrt zakona imao je Prošireni kolegijum Univerziteta u Banjaluci. Isti je smatrao da budući zakon o visokom obrazovanju neophodno uskladiti sa zakonskim rješenjima zemalja u regionu, te predlago obustavljanje javne rasprave o Nacrtu ovog zakona, povlačenje iz procedure i izradu novog nacrta. Kolegijum je također smatrao da predloženi Nacrt zakona o visokom obrazovanju ne rješava suštinska pitanja koja se odnose na dalji razvoj visokog obrazovanja u Republici Srpskoj, organizaciju i funkcionisanje visokoškolskih ustanova, finansiranje sistema visokog obrazovanja, naučnoistraživački rad, posebno multidisciplinarna istraživanja i studijske programe.

Na 101. sjednici Vlade Republike Srpske (24.11.2016.) usvojen je Prijedlog zakona o visokom obrazovanju. Ovim zakonom uređuju se: principi i ciljevi visokog obrazovanja u Republici Srpskoj, nivoi i vrste visokog obrazovanja, osnivanje, organizacija i rad visokoškolskih ustanova, obezbjeđenje kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja, obrazovna, naučnoistraživačka i umjetnička djelatnost visokoškolskih ustanova, prava i obaveze akademskog osoblja i studenata, tijela u oblasti visokog obrazovanja, finansiranje visokoškolskih ustanova, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.

Razlog za donošenje Zakona o visokom obrazovanju je sadržan u neophodnosti usklađivanja sistema visokog obrazovanja Republike Srpske, sa kontinuiranim promjenama u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, a koje su se desile od usvajanja važećeg Zakona o visokom obrazovanju. Tokom primjene Zakona o visokom obrazovanju uočeno je da određena zakonska rješenja treba preciznije i jasnije ili u potpunosti na drugačiji način definisati, a na što je iskazano i kroz primjedbe koje su dolazile od visokoškolskih ustanova, studenata i drugih društvenih partnera.

Zakon se do kraja perioda izvještavanja nije usvojen.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!