Nije započeto

Pokretanje edukativnih platformi

Partije: SDP BiH | Oblasti: Obrazovanje

Pokrenut ćemo edukativne, intelektualno stimulativne platforme i programe za nadarene učenike i studente.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026 Vlade FBiH nisu zabilježene značajnije aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program SDP BiH

U decembru 2023. godine održano je svjetovanje o visokom obrazovanju u Federaciji BiH – stanje i perspektive, u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Uz predstavnike Ministarstva, na skupu su sudjelovali predstavnici odbora za obrazovanje oba doma Parlamenta FBiH i kantonalna ministarstava obrazovanja, prorektori za nastavu javnih univerziteta/Sveučilišta u FBiH, te predsjednici asocijacija studeneta, odnosno Studentskog zbora. Savjetovanjem je predsjedavala federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković.

Između ostalog, sa savjetovanja je poručena da će biti pokrenuta inicijativa u saradnji sa resornim kantonalnim ministarstvima u Federaciji BiH s prijedlogom o formiranju konsultativnog tijela na nivou pomoćnika ministara/šefova odsjeka/stručnih savjetnika  za visoko obrazovanje, koje će biti platforma za razmjenu iskustava i informacija, te intenziviranje saradnje u rješavanju svih bitnih pitanja od zajedničkog interesa u ovoj oblasti.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!