U progresu

Podržati projekat rekonstrukcije Hasanpašića kule

Opštine: Travnik

Podržati projekat rekonstrukcije Hasanpašića kule.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata provođene su značajanije aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborna platforma za prijevremene izbore za načelnika Općine Travnik

Kako se navodi u Izvještaju o radu načelnika Općine i općinskih službi za 2022. godinu, u okviru aktivnosti Implementacija projekata odobrenih od viših nivoa vlasti, općina je 24.5.2022. godine dostavila projektni prijedlog Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK – “Izrada projektne dokumentacije za restauraciju, konstruktivnu sanaciju i konsolidaciju ostataka Hasnpašića kule u Traviku”. U Izvještaju se navodi da su za projekat odobrena sredstva u iznosu od 10.000 KM.

Općinsko vijeće Travnik, na sjednici održanoj 26.10.2022. godine, donijelo je Odluku o prenosu kulturno-historijskog spomenika “Hasanpašića kula” u Travniku na čuvanje, održavanje i korištenje JU “Zavičajni muzej” Travnik. 

Kako se navodi u Odluci Općinskog vijeća, poslovi čuvanja, zaštite, održavanja i korištenja “Hasanpašića kula” u Travniku obuhvatat će naročito: – organizaciju pravilnog čuvanja i održavanja, vršenje stručnog nadzora nad objektom, predlaganje i preduzimanje mjera zaštite – rad na konzervaciji, restauraciji, rekonstrukciji i sanaciji uz vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova – obezbjeđenje uslova za korištenje “Hasanpašića kula” u Travniku kao kulturno-historijskog objekta – vršenje i drugih stručnih poslova u skladu sa propisima koji regulišu materiju zaštite i korištenja kulturno-historijskih spomenika.

Krajem marta 2023. godine, JU Zavičajni muzej Travnik raspisao je Javni poziv zainteresovanim pravnim licima/donatorima za implementaciju radova na urgentnoj sanaciji, konsolidaciji, konzervaciji i restauraciji zidina Hasanpašića kule.

Kako se navodi u tekstu javnog poziva, poziv je upućen pravnim licima/donatorima za implementaciju radova na arheološkom istraživanju konsolidaciji, sanaciji i konzervaciji zidina i sanaciji prilaznog puta i klizišta u procijenjenoj vrijednosti od 100.000 KM, a prema prethodno pripremljenom projektnom zadatku JU Zavičajnog muzeja Travnik i Uvidu u stanje Hasanpašića kule od 19.5.2022. godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!