Djelimično ispunjeno

Podrška ustanovama koje se bave socijalnim radom

Opštine: Centar Sarajevo

Podrška ustanovama koje brinu o djeci i odraslim s posebnim potrebama, žrtvama nasilja u porodici i slično.

Obrazloženje

Tokom mandata načelnika općine zabilježene su određene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Izvor: Projekti i programski ciljevi Nedžada Ajnadžića

Općina Centar pomaže institucije iz ove općine koje se bave socijalnim radom. Među njima je Dječiji dom na Bjelavama sa kojim je načelnik Nedžad Ajnadžić u junu 2019. godine potpisao protokol na osnovu kojeg se iz ovogodišnjeg općinskog budžeta dodjeljuje 15 hiljada konvertibilnih maraka za podršku radu ove ustanove.

Općina Centar je u 2018. godini donirala i 5.000 maraka za Porodično savjetovalište KS, a provodila je i aktivnosti na širenju mreže centara za zdravo starenje, kao i druge projekte.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!