Ispunjeno manjim dijelom

Podrška posebnim obrazovnim projektima

Opštine: Centar Sarajevo

Podržati posebne obrazovne projekte (rad sa učenicima sa posebnim potrebama ili rad sa nadarenom djecom).

Obrazloženje

Tokom mandata načelnika općine zabilježene su određene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Izvor: Projekti i programski ciljevi Nedžada Ajnadžića

Općina Centar je početkom 2018. godine započela implementaciju projekta Centar za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju. Ugovor o partnerstvu potpisan je sa Udruženjem za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju „Colibri“.

Za JU Vladimir Nazor Općina Centar izdvojila je 2000 KM u Budžetu za 2017. godinu.

Osim toga Općina Centar svake godine izdvaja i sredstva za prevoz učenika  sa posebnim potrebama. Tako je u 2017. godini prema Izvještaju o izvršenju Budžeta Općine Centar izdvojeno 7.416KM, u 2018. godini izdvojeno je 7.547KM, dok je u Budžetu za 2019. godinu planirano 12.000 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!