Ispunjeno manjim dijelom

Podrška komunalnoj higijeni

Opštine: Centar Sarajevo

Kontinuiranim mjerama i akcijama osigurati visok nivo komunalne higiijene na području cijele općine.

Obrazloženje

Tokom mandata načelnika općine zabilježene su određene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Izvor: Projekti i programski ciljevi Nedžada Ajnadžića

U 2017. godini za kontejnere i čišćenje divljih deponija izdvojeno je 118.045 KM, u 2018. godini 44.888 KM, dok je u Budžetu za 2019. godinu planirano 80.000 KM.

U 2019. godini za Postavljanje kontejnera sa nadstrešnicama, podzemnih kontejnera, čiščenje divljih deponija i za nabavku opreme planirano je 110.000 KM.

Kroz Kapitalne transfere javnim preduzećima Općina Centar u svom Budžeti izdvaja sredstva za KJKP Rad. U 2017. godini u tu svrhu je izdvojeno 40.000 KM, u 2018. godini 44.888, a u Budžetu za 2019. godinu planirano je 30.000 KM.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!