U progresu

Poboljšanje komunikacije sa građanima

Opštine: Travnik

Imajući u vidu da građani općine Travnik imaju pravo da raspolažu informacijama o dešavanjima u njihovoj općini, poboljšat ćemo kanale komunikacije s građanima u vidu redovnog izvještavanja građana putem videoporuka njihovog načelnika, omogućavanja e-mail ili telefonskih prijava određenih pojava ili problema na koje je potrebno reagirati, a koje se odnose na nadležnost općinske administracije te uvođenje termina za razgovor sa građanima koji nisu mogli ostvariti svoja prava redovnim putem.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata provođene su značajne aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Izborna platforma za prijevremene izbore za načelnika Općine Travnik

Načelnik Općine Travnik sa građanima redovno komunicira putem platforme Javna rasprava. Od 71 pitanja postavljenog do 10. maja 2022. godine, načelnik je odgovorio na njih 70, a sve odgovore možete pročitati na ovom linku.

Načelnik svakodnevno komunicira sa građanima i putem svog zvaničnog profila na društvenoj mreži Facebook.

Kako je navedeno na zvaničnoj internet-stranici Općine Travnik 1. 7. 2021. godine, građani sve zahtjeve mogu podnositi putem elektronske pošte. Svi detalji koji se odnose na način slanja, zaprimanja i procesuiranja zahtjeva mogu se naći na linku: E-zahtjevi (online zahtjevi).

U 2021. godini su realizovane usluge: Vršenje revizije personalnih dosjea svih radnika kao i kontinuirana revizija elektronskih dosjea, Unos podataka iz preostalih matičnih knjiga u elektronsku bazu podataka, U popis akata evidentirano i kroz DocuNovu elektronski provedeno: 245 akata.

JKP Bašbunar je omogućilo svojim korisnicima prijem računa putem e-pošte: [email protected]

Potpisan je i Memorandum o saradnji između Bit Alijanse i Općine Travnik, 01.04.2022. godine.

Načelnik Dautović je putem platforme Javna rasprava Lokal od 10.5.2022. godine do 10.5.2023. godine odgovorio na 58 pitanja građana i građanki. Pitanja su se najčešće odnosila na kantonalne naknade za porodilje, rješavanje stambenog pitanja mladih, razvoj sportskih sadržaja te infrastrukturu.

Osim što je načelnik Dautović dao odgovore na postavljena pitanja, također je implementirao ili razmatrao niz inicijativa i pitanja koje su mu građani/ke uputili/e putem platforme. 

Jedan od primjera pozitivne prakse bila je i izrada Strategije za kulturu, što je bila i tema pitanja jednog građanina Travnika. Putem alata “Postavite direktno pitanje” građanin je općinskom načelniku predložio izradu ove strategije. Ova komunikacija rezultirala je sastankom dvije stranke te naposljetku stvaranjem “Travničkog kulturnog foruma”. Ovaj građanin je također postao savjetnik-volonter za kulturu.

Općina Travnik na svojoj internet-stranici objavila je dvogodišnji Akcioni plan prevencije korupcije za 2022. i 2023. godinu, a formirano je i radno tijelo kao pomoćno tijelo načelnika Općine koje ima zadatak da prima prijave i mišljenja o koruptivnim pojavama u Općini Travnik koje mu upute pravne i fizičke osobe. Koruptivne radnje moguće je prijaviti anonimno putem internet stranice Općine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!