Nije započeto

Plansko donošenje javnih politika

Partije: NiP | Oblasti: Državno uređenje

Donošenje javnih politika planski i strateški, s jasnim pregledom njihove opravdanosti, ishoda, svrhe, plana implementacije, troškova i potrebnih resursa.

Izvor: Izborni program Narod i pravda

Na 10. sjednici Vlade FBiH usvojen je Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 2023 – 2026.

Kako je navedeno u Programu rada, temeljni dokument koji opredjeljuje strateško usmjerenje Vlade Federacije BiH u narednom periodu predstavlja Strategija razvoja Federacije BiH 2021-2027. godine. Ovom strategijom utvrđeni su strateški ciljevi FBiH koji su aktuelni i u mandatnom periodu Vlade FBiH 2023-2026. godine, a riječ je o ubrzanom ekonomskom razvoju, prosperitetnom i inkluzivnom društvenom razvoju, potom resursno efikasnom i održivom razvoju, te transparentnom, efikasnom i održivom javnom sektoru.

Među strateškim opredjeljenjima je i efikasan, transparentan i odgovoran javni sektor, što podrazumijeva uspostavljanje efikasnih, transparentnih, inkluzivnih i responzivnih javnih institucija, utemeljenih na vladavini prava i primjerenih potrebama zemlje višeg srednjeg dohotka, u funkciji građana, kao i poslovnih subjekata i drugih društvenih i ekonomskih aktera. Uz unapređenje vladavine prava, prioritenim se ističe i stavljanje javne uprave u službu građana, te unapređenje odgovornosti u oblasti javnih finansija.

U strateški okvir Vlade FBiH uključeni su i drugi razvojni dokumenti poput Strategije Jugoistočne Evrope 2030, Okvira za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH, Zelene agende za Zapadni Balkan, kao i druge sektorske strategije na nivou BiH i FBiH.

Jedan od važnih planskih dokumenata koji će biti obuhvaćen u mandatu Vlade FBiH je i Program ekonomskih reformi, a koji je značajan za proces pristupanja BiH Evropskoj uniji. Budući da je BiH ostvarila napredak u procesu pristupanja EU, te da stjecanje kandidatskog statusa zahtijeva pojačani angažman na ispunjavanju pristupnih uslova, tako su i ciljevi ekonomske i fiskalne politike Federacije BiH definisani u svrhu implementacije strukturnih reformi neophodnih za pristupanje EU. Strukturne reforme su osmišljene kako bi se ojačala privreda i doprinijelo uravnoteženom ostvarivanju potencijalnog rasta.

Ključni ciljevi Vlade Federacije BiH u mandatnom periodu proizlaze iz ekspozea premijera FBiH, te dokumenta Smjernice, načela i ciljevi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti za period 2023-2026. godine.

U Programu rada dat je i pregled ključnih ciljeva, mjera i aktivnosti svih ministarstava za ostvarenje zacrtanih ciljeva na kojim će Vlada FBiH raditi u mandatnom periodu. Također, u Programu su prikazane makroekonomske projekcije osnovnih ekonomskih indikatora sa osvrtom na opći razvojni kontekst Federacije BiH, kao i projekcije za period 2023-2026. godina u Federaciji BiH.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!