Započeto

Plansko donošenje javnih politika

Partije: NiP | Oblasti: Državno uređenje

Donošenje javnih politika planski i strateški, s jasnim pregledom njihove opravdanosti, ishoda, svrhe, plana implementacije, troškova i potrebnih resursa.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program Narod i pravda

Na 10. sjednici Vlade FBiH usvojen je Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 2023 – 2026.

Kako je navedeno u Programu rada, temeljni dokument koji opredjeljuje strateško usmjerenje Vlade Federacije BiH u narednom periodu predstavlja Strategija razvoja Federacije BiH 2021-2027. godine. Ovom strategijom utvrđeni su strateški ciljevi FBiH koji su aktuelni i u mandatnom periodu Vlade FBiH 2023-2026. godine, a riječ je o ubrzanom ekonomskom razvoju, prosperitetnom i inkluzivnom društvenom razvoju, potom resursno efikasnom i održivom razvoju, te transparentnom, efikasnom i održivom javnom sektoru.

Među strateškim opredjeljenjima je i efikasan, transparentan i odgovoran javni sektor, što podrazumijeva uspostavljanje efikasnih, transparentnih, inkluzivnih i responzivnih javnih institucija, utemeljenih na vladavini prava i primjerenih potrebama zemlje višeg srednjeg dohotka, u funkciji građana, kao i poslovnih subjekata i drugih društvenih i ekonomskih aktera. Uz unapređenje vladavine prava, prioritenim se ističe i stavljanje javne uprave u službu građana, te unapređenje odgovornosti u oblasti javnih finansija.


Vlada Federacije BiH je februaru 2024. godine usvojila Program rada Vlade FBiH za 2024. godinu koji je pripremljen na osnovu mandatnog programa rada Vlade FBiH i godišnjih planova rada federalnih ministarstava.

Primarno opredjeljenje Vlade Federacije BiH je osigurati snažnu i pravednu ekonomiju koja će omogućiti održivi rast, poboljšati životni standard građana i smanjiti nejednakost. Vlada FBiH će, navedeno je u ovom dokumentu, posebnu pažnju posvetiti vladavini prava, borbi protiv korupcije, stvaranju sigurnog okruženja i održavanju stanja sigurnosti na najvišem mogućem nivou, zatim održivosti javne potrošnje, stvaranju povoljnog poslovnog okruženja, kroz podsticanje investicija, podržavanju poduzetništva i stvaranju novih vrijednosti na poslovnom tržištu i na tržištu rada. Vlada će, također se navodi, štititi radnička prava, te raditi na smanjenju siromaštva i nejednakosti, osnaživanju žena, poboljšanju socijalne uključenosti, jačanju pronatalitetnih politika, kao i poboljšanju kvaliteta života građana. Bavit će se i ubrzanjem zelene i digitalne tranzicije, te će ispunjavati uslove u procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji. Prioriteti Vlade Federacije BiH u 2024. godini će biti usmjereni i na donošenje ključnih zakonskih rješenja i važnih podzakonskih akata, kao i sektorskih strateških dokumenata koji će doprinijeti uređenju ovih oblasti.

Federalna ministarstva su pripremila svoje godišnje planove rada za 2024. godinu kojim su detaljno predstavljene aktivnosti sa izvorima finansiranja i izraženim vrijednostima za njihovu realizaciju, rokovima, očekivanim rezultatima, nosiocima i indikatorima, a koji su integrisani u jedinstveni Program rada.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!