Djelimično ispunjeno

Partnerski odnos sa boračkim i organizacijama RVI

Partije: DNS | Oblasti: Socijalna politika

Borcima, ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i nestalih civila, potrebna je ekonomska i socijalna sigurnost, koju je društvo dužno da obezbijedi, posebno ako se ima u vidu da su borci stvorili pretpostavke za slobodan i kvalitetan život sebi i svojim porodicama. Zato i oblici boračko-invalidske zaštite treba da budu prilagođeni savremenom čovjeku i njegovoj porodici. DNS se zalagaže da se obezbijedi: – aktivna saradnja sa Boračkom organizacijom Republike Srpske i opštinskim boračkim organizacijama, – prije svega, jačati partnerski odnos sa Boračkom organizacijom i tražiti najoptimalnija rješenja kada je u pitanju rješavanje statusnih pitanja ove kategorije (kroz prava boraca, RVI i porodica poginulih boraca i nestalih civila) – aktivno učešće u zakonodavnoj aktivnosti i stvaranje pretpostavki za ostvarivanje prava propisanih zakonom

Na 10. sjednici Vlade Republike Srpske (09.03.2015. godine) Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2014. godinu kao i Akcioni plan zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2015. godinu. Za ovu namjenu Vlada Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske obezbjedili su sredstva u ukupnom iznosu od 10.316.687.00 KM. Fokus ovogodišnjeg Akcionog plana zapošljavanja biće na zapošljavanju, isključivo u privredi Republike Srpske, te podršci zapošljavanju ugroženih grupa (demobilisani borci, ratni vojni invalidi, djeca poginulih boraca, teže zapošljiva kategorija stanovništva starije dobi i Romi). Na 18. sjednici Vlade Republike Srpske (23.04.2015.) Vlada Republike Srpske usvojila je Operativni plan za realizaciju programa zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2015. godinu. ​ Operativnim planom utvrđeni su način i mjere za za realizaciju sredstava za zapošljavanje predviđene Akcionim planom zapošljavanja za 2015. godinu, u iznosu od 10,3 miliona KM. Vlada je usvojila i Projekat podrške zapošljavanju u privredi Republike Srpske u iznosu od 4.520.000 KM. Projekat predviđa zapošljavanje kod poslodavca 1.135 lica, samozapošljavanje 450 lica iz ciljne grupe, te sufinansiranje obuka za 300 lica za poznatog poslodavca, s ciljem direktnog uključivanja u proces rada. Na 18. sjednici Vlade Republike Srpske (23.04.2015.) Vlada je prihvatila i Projekat podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida VRS i nezaposlenih demobilisanih boraca VRS “Zajedno do posla”. Za realizaciju Projekta predviđeno je 2,5 miliona KM i to: za sufinansiranje samozapošljavanja 125 djece poginulih boraca VRS u pojedinačnom iznosu od 8.000 KM; za sufinansiranje zapošljavanja kod poslodavca 220 demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i djece poginulih boraca po 3.000 KM po jednom licu; te sufinansiranje samozapošljavanja 210 demobilisanih boraca i RVI u pojedinačnom iznosu od 4.000 KM. Na 31. redovnoj sjednici Vlade Republike Srpske (23.07.2015.) Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usmjeravanju neutrošenih sredstava za realizaciju mjere – Podrška zapošljavanju socijalno najugroženijih kategorija nezaposlenih lica iz akcionog plana zapošljavanja za 2014 godinu u iznosu od 500.000, 00 KM. Ova sredstva iz Budžeta Republike Srpske usmjeravaju se za realizaciju Projekta podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida VRS, i nezaposlenih demobilisanih boraca VRS “Zajedno do posla”, komponente III Sufinasiranje samozapošljavanja demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida u okviru postojećeg projekta i Javnog poziva za 2015.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!