Djelimično ispunjeno

Participacija u prevozu učenika i studenata

Opštine: Centar Sarajevo

Obezbijediti sredstva za participaciju troškova svakodnevnog prevoza studenata i đaka, a učenicima osnovne škole koji su u teškoj soijalnoj situaciji, osigurati novac za školsku užinu).

Obrazloženje

Općina Centar svake godine iz svog Budžeta izdvaja sredstva za Participaciju u prevozu učenika i studenata.

Izvor: Projekti i programski ciljevi Nedžada Ajnadžića

Prema izvještajima o izvršenju Budžeta Općine Centar kroz transfer „Participacija u prevozu učenika i studenata” sa područja Općine Centar izdvajano je:

U 2017. godini:

  • Transfer za prevoz učenika OŠ: Alija Nametak i M.B.K. Ljubušak – 55.692 KM
  • Transfer za prevoz učenika s posebnim potrebama – 7.416 KM

U 2018. godini:

  • Prevoz učenika OŠ Nafija Sarajlić – 14.000 KM
  • Transfer za prevoz učenika OŠ: Alija Nametak i M.B.K. Ljubušak – 76.259 KM
  • Transfer pojedincima – rezerva i preraspodjela – 30.991 KM

U Budžetu za 2019. godinu u ovu svrhu planirano je izdvajanje:

  • Besplatan prevoz učenika osnovnih škola – 97.000 KM
  • Transfer pojedincima (prevoz učenika osnovnih škola) – 75.000 KM

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!