Ispunjeno manjim dijelom

Park-šuma Hum

Opštine: Novo Sarajevo

U narednom periodu naši prioriteti za čiju realizaciju smo ispunili sve preduvjete su
– uređenje sportsko-rekreativne zone Park-šuma Hum

Obrazloženje

U pogledu aktivnosti na uređenju Huma u proteklom mandatu, u oktobru 2013. godine općina je potpisala sporazum sa KJKP „Sarajevo-šume“ o sanaciji područja zahvaćenog požarom u aprilu iste godine. Ugovor je potpisan u vrijednosti od 18.620 KM, od čega 12.000 KM općinskih sredstava. Nakon toga rađene su akcije pošumljavanja u 2014. i 2015. godini, te akcije čišćenja koje je podržala općina, u sklopu volonterske akcije  „Let's do it – očistimo zemlju za 1 dan“ u Općini Novo Sarajevo.

U Izvještaju Centra civilnih inicijativa o ispunjenosti predizbornih obećanja na lokalnom nivou u prvoj godini mandata u općini Novo Sarajevo navodi se:

“U proteklom periodu u požaru izgorilo je 2 hektara šume. Do sada je urađena sanacija požarišta i urađeno djelimično pošumljavanje, zasađeno je 4.100 sadnica. Izgrađena je saobraćajnica koja povezuje naselja Gornji Velešići i objekt repetitora Hum. Izgrađen je, također, i dio kanalizacionog sistema za prihvat i odvodnju voda, a ukupna vrijednost tih investicija iznosi oko 750.000 KM .U saradnji sa "Sarajevo-šumama", koje gazduju ovim prostorom, do sada je u više navrata čišćen teren i sađeno je drvede, a postavljeno je i oko 30 natkrivenih odmorišta. U Općini navode da su otkupili dio zemljišta na kojem je planirana izgradnja ugostiteljskog objekta s pratećim sadržajima.”

Načelnik općine Novo Sarajevo donio je u septembru 2013. godine Odluku o korekciji Regulacionog plana Park-šuma Hum, koja se odnosi na “usklađivanje usvojenog Plana sa situacijom na terenu, odnosno unošenje postojećih stambenih objekata i usklađivanje planirane rekonstrukcije ulice Zahira Panjete u odnosu na predmetne objekte”.  U Integriranoj strategiji razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine, koju je Općinsko vijeće usvojilo u junu 2014. godine, navodi se:

“Općina Novo Sarajevo je, u suradnji sa GAP-om, dijelom finansirala uređenje buduće park šume Hum na površini od 14 ha, koja vremenom treba postati atraktivno mjesto za izletnike. Već su uređena odmorišta sa natkrivenim klupama i stolovima, zasađene su sadnice različite starosne dobi i vrsta adekvatnih za dato područje. Područje je predato na dalje upravljanje i gazdovanje „Sarajevo- šumama“ koje su i izvodile radove.”

Finansijski okvir za plan implementacije strategije od 2016.-2018. godine predviđa niz aktivnosti na uređenju ovog područja tokom 2017. i 2018. godine, kao što su: izgradnja oborinske kanalizacione mreže na području Park šume Hum  u iznosu od 110.000 KM; uređenje prostora za odmor i rekreaciju na brdu Hum (1.550.000 KM); izgradnja žičare na padinama brda Hum (3.580.000 KM); izgradnja skijališta na padinama brda Hum (205.000 KM); hortikulturno uređenje prostora "Park šuma Hum" (150.000 KM); izgradnja trim staza i vidikovaca na padinama brda Hum   (90.000 KM). Ukupna sredstva potrebna za implementaciju svih navedenih planova su 5.685.000 KM.

Izvor: Oslobođenje, 05.10.2012.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!