Ispunjeno manjim dijelom

Oslobađanje izvoznike plaćanja PDV-a na uvoz sirovina i repro-materijala

Partije: SDA | Oblasti: Ekonomija

osloboditi izvoznike plaćanja PDV-a na uvoz sirovina i repro-materijala;

Obrazloženje

U toku mandatnog perioda 2018-2022. godine, Vijeće ministara BiH provodilo je određene aktivnosti na ispunjenu datog obećanja.

Izvor: SDA "Agedna BiH 2026"

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, donijelo Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. 12. 2021. godine. Odlukom su obuhvaćene 64 tarifne oznake i riječ je o privremenoj mjeri u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi.

Robe koje su obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, jer ih koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji, za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

Vijeće ministara BiH je na 39. sjednici, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje, donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, kao iskorak u procesu usklađivanja bh. zakonodavstva sa legislativom EU u ovoj oblasti. Donošenjem ove odluke omogućilo se da od 1. jula 2021. godine počne i primjena elektronskih carinskih postupaka, prvenstveno novog elektronskog provoznog (tranzitnog) sistema (New Computerised Transit System – NCTS ), faze 5 u carinskom području BiH, kao i primjena elektronskih carinskih deklaracija u izvoznim carinskim postupcima, kao i uvoznim procedurama.

Na sjednici Vijeća ministara održanoj 16.12.2021. godine, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donesena je Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2022. Godine. Kako se navodi u saopćenju, Vijeće ministara “na godišnjem nivou usvaja ovu privremenu mjeru u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi, s ciljem podrške domaćoj privredi, njenom konkurentnijem i povoljnijem poslovanju te zadržavanju postojećih radnih mjesta i novom zapošljavanju, što je dodatno važno u vrijeme pandemije Covida-19”. U saopćenju se navodi i to da će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa “ubuduće sačinjavati i Vijeću ministara BiH dostavljati godišnji izvještaj o primjeni i efektima odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba”.

Vijeće ministara je na 47. sjednici, održanoj 18.3.2022. godine, donijelo Odluku o o otvaranju privremenih tarifnih kvota pri uvozu mineralnih đubriva, kao podršku poljoprivrednicima, nakon poremećaja na globalnom tržištu i rasta cijena. Ovom odlukom se privremeno do 31. 12. 2022. godine omogućava bescarinski uvoz 100.000 tona mineralnih đubriva i utvrđuju kriteriji za primjenu privremenih tarifnih kvota i način raspodjele. 

Na ovaj način Vijeće ministara BiH u saradnji s vladama entiteta i resornim entitetskim ministarstvima želi pomoći poljoprivrednicima u osiguranju adekvatnih agrotehničkih mjera, a prije svega ishrane žitarica i ostalih gajenih kultura, te obezbijediti dovoljne količine ovih kultura na tržištu uz dobar kvalitet prinosa, i tako uticati na smanjenje nestašice hrane u BiH i ublažavanje poskupljenja u interesu građana.

Vijeće ministara BiH, 18.3.2022.

Vijeće ministara je na sjednici održanoj 26.5.2022. godine donijelo Odluku o ponavljanju količina tarifnih kvota od 50.000 tona u 2022. godini koje se odnose na uvoz sirovog šećera od šećerne trske za rafiniranje, u cilju zaštite prehrambene industrije u BiH. Kako se navodi u saopćenju Vijeća ministara, pored jačanja jedine domaće šećerane u Brčko distriktu BiH, na ovaj način se štite i domaće kompanije koje u prehrambenoj industriji koriste šećer kao ulaznu sirovinu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!