Započeto

Osigurati inkluziju osoba sa poteškoćama u razvoju

Opštine: Banovići

SDA Banovići posebnu pažnju će posvetiti problemima osoba sa poteškoćama u razvoju i u skladu sa Zakonom o zapošljavanju osoba sa invaliditetom osigurati njihovu inkluziju u društenu zajednicu.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata zabilježene su određene aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Izborni Program – Lokalni Izbori 2020 OO SDA Banovići

Krajem decembra 2020. godine, načelnik Općine Banovići Bego Gutić uručio je novogodišnje paketiće djeci, polaznicima Centra za razvoj inkluzivnih praksi Banovići. 

U okviru projekta ”Biodiverzitet za lokalni razvoj – inovativni model participativnog upravljanja zaštićenim pejzažom ”Konjuh” kojeg realizuje Ambasada Italije u Bosni i Hercegovini, 29.4.2021. godine su na lokalitetu zaštićenog pejzaža “Konjuh“ u Banovićima okončana i puštena u funkciju dva projekta i to onaj koji se odnosio uređenje prostorija informativno edukativnog centra, te i izgradnji igrališta za djecu sa posebnim potrebama.

Kako je s tim u vezi navedeno na zvaničnoj stranici Općine Banovići, u novouređenim prizemnim prostorijama zgrade Grab potok u Mačkovcu otvoren je informativno edukativni centar „Konjuh lab“ koji je uređen i opremljen kancelarijskim materijalom i računarskom opremom. Projekat je vrijedan 30 hiljada konvertibilnih maraka i doprinijet će poboljšanju uslova za rad nevladinog sektora, promociji i razvoju turizma na području općine Banovići, a realizovan je zajedničkim naporima Općine Banovići i italijanske nevladine organizacije CISP u BiH.

“Općina Banovići je svojim planom definisala turističku djelatnost kao jednu od prioritetnih djelatnosti koju namjeravamo razvijati i naša namjera je da u narednom periodu formiramo međunarodni kamp za izviđače i to će biti jedna od naših turističkih ponuda, s kojom ćemo izaći u svijet turizma i privući turiste koji će se vraćati u Banoviće“, potvrdio je tom prilikom načelnik Gutić.

Pod pokroviteljstvom Općine Banovići, 25.9.2021. godine, svečano je obilježen Međunarodni dan gluhih i nagluhih osoba, a članovi Udruženja gluhih i nagluhih općine Banovići dočekali su taj dan u vlastitim prostorijama i uz, kako se navodi,  podršku općinskih vlasti. Svečanosti je prisustvovao i načelnik Banovića Bego Gutić,  

Upravo, zahvaljujući načelniku Gutiću, gluhe i nagluhe osobe u Banovićima od ove godine imaju svoj prostor za okupljanje i druženje, naveli su tom prilikom iz Udruženja, dok se općinski načelnik zahvalio članovima Udruženja gluhih i nagluhih općine Banovići i obećao da će svojim djelovanjem i dalje raditi na poboljšanju njihovog položaja u društvu.

U organizaciji Udruženja slijepih osoba Općine Banovići obilježen je 15. oktobar, Međunarodni dan bijelog štapa. Tom prilikom, za članove Udruženja upriličeno je predavanje na temu “Dijabetes kao jedan od uzroka sljepoće”, a predavanje je organizovano u saradnji sa Univerzitetskim Kliničkim Centrom Tuzla. 

Udruženje slijepih osoba općine Banovići broji 106 članova koji se u svakodnevnom životu susreću sa brojnim problemima, a koje je na Međunarodni dan bijelog štapa adresirao i načelnik Gutić:.

Obaveza Općine je da brine o  svim građanima, pa i slijepim i slabovidnim osobama. Tu smo da pomognemo u rješavanju svih problema, a posebno onih koji se odnose na resocijalizaciju, zapošljavanje.

Bego Gutić, 15.10.2021.


U januaru 2022. godine Općina Banovići obavijestila je javnost da je u završnoj fazi registracija novog udruženja na području Općine Banovići, a riječ je o udruženju za djecu sa poteškoćama u razvoju “LEPTIR”. Tada je u toku bila priprema potrebne dokumentacije i traženje rješenja za prostor Udruženja.

Udruženje je projekat zaposlenih u Centru za razvoj inkluzivnih praksi Banovići i roditelja djece koja su korisnici ovog Centra. Zadatak će mu biti što bolja integracija djeca sa poteškoćama u razvoju u svakodnevni život i društvo.

Udruženje “LEPTIR” sa radom je počelo u maju 2022. godine. Kako je tada saopćeno, Općina je pomogla njegovu registraciju, obezbijedila prostor, jedan dio namještaja i opreme za rad, te zajedno sa Udruženjem „Ratnih vojnih invalida-amputiraca“ uradila pristupnu rampu na ulazu u zgradu „Samačka“ – u prostorije Udruženja.

Iz Općine Banovići je u aprilu 2022. godine saopćeno da je pokrenuto rješavanje problema pristupa djece sa poteškoćama u razvoju objektu Osnone škole “Banovići”.

Kako je navedeno u saopćenju Općine, u objektu OŠ „Banovići“ smješten je Centar za razvoj inkluzivnih praksi, čiji su korisnici djeca sa poteškoćama u razvoju. Postojeći prilaz školi (Centru) je za ovu djecu neadekvatan pa se ukazala potreba za rješavanjem ove problematike. O tome je upoznat i općinski načelnik, koji je obećao pomoć Općine.

Načelnik Gutić je dodao da će Općina u ovoj godini sagledati stanje i uraditi analizu problema sa kojima se susreću osobe sa posebnim potrebama i osobe sa poteškoćama u razvoju na području cijelog grada, a vezano za njihov pristup javnim ustanovama, javnim preduzećima i sl. Najavio je da će se u narednoj godini sistemski raditi na rješavanju tih problema.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!