Započeto

Organiziranje i finansiranje stalnih programa stručne prekvalifikacije

Partije: NiP | Oblasti: Socijalna politika

Organiziranje i finansiranje stalnih programa stručne prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih i podzaposlenih osoba, u skladu s iskazanim potrebama tržišta rada.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program Narod i pravda

Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je na sjednici održanoj 23.5.2023. godine donio Odluku o usvajanju programa „Obuka za tržište rada 2023“. Cilj Programa je uključiti 500 nezaposlenih osoba prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH u programe obuke kod poslodavaca, a kako bi stekli dodatna znanja i vještine i povećali svoju zapošljivost.

Navedeni program realizuje se i u 2024. godini pod nazivom Obuka za tržište rada 2024” čiji je cilj uključiti najmanje 800 nezaposlenih osoba prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH. Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 800.000 KM 

Pored toga, Federalni zavod za zapošljavanje provodio je i “Program sufinansiranja zajedničkih projekata sa drugim organizacijama i institucijama 2023”, koji je sačinjen u okviru trogodišnjeg plana rada Federalnog zavoda za zapošljavanje 2023-2025. Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 8.000.000 KM.

Nastavak realizacije ovog programa slijedi i u 2024. godini pod nazivom “Program sufinansiranja zajedničih projekata za drugim pravnim subjektima 2024”. Za realizaciju programa predviđena su sredstva u iznosu od 6.000.000 KM. 


U maju 2023. godine ministar Delić izjavio je pripremljen Prednacrt zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba koji bi trebao podrazumijevati saradnju sa obrazovnim institucijama s ciljem kreiranja programa doeduakacija, prekvalifikacija i programa za zapošljavanje. Najavljeni zakon se još uvijek nije našao u proceduri.


Na sjednici Vlade FBiH održanoj 21.9.2023. godine na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Vlada FBiH je prihvatila Strategiju zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2023-2030). Na sjednici Predstavničkog doma PFBiH održanoj 26.10.2023. godine donesena je Odluka o usvajanju ove Strategije. Na sjednici Doma naroda PFBiH održanoj  27.11.2023. godine ova strategija je usvojena

Jedan od strateških ciljeva ovog dokumenta jeste povećanje lične zapošljivosti i usklađivanje vještina sa zahtjevima tržišta rada. Navedeno počiva na unapređenju kvaliteta sistema obrazovanja i osposobljavanja uz usklađivanje sa zahtjevima tržišta rada, jačanje sistema osposobljavanja odraslih radi rješavanja problema neusklađenosti vještina i unapređenja kvalifikacija radne snage te unapređenje usluga razvoja karijere za mlade koji su u procesu školovanja, tražioce posla i radnike.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!