Organizaciono i kadrovsko razvijanje policije

| Partija: | Oblast:

Potrebno je i dalje organizacaciono i kadrovski razvijati policiju i druge kontrolne organe kako bi obezbjedili potpunu sigurnost građana i zaštitili institucionalne kapacitete

Kratko obrazloženje

U radu Vlade RS, u mandatu 2014-2018. zabilježene su određene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Dugo obrazloženje

Na 67. sjednici Vlade Republike Srpske (31.03.2016) utvrđen je Prijedlog zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, te u parlamentarnu proceduru upućen po hitnom postupku.

Primjenom Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o policijskim službenicim ukazala se potreba da se jednim zakonom uredi kompletna materija koja se odnosi na policijske službenike i unutrašnje poslove, a sve u cilju efikasnije i cjelishodnije primjene Zakona u praksi. Dosadašnja praksa je pokazala da je neophodno da predmetna materija, odnosno oblast organizacije, djelokruga rada i rukovođenja u Ministarstvu, primjena policijskih ovlašćenja, prijem i prestanak radnog odnosa, kao i obaveze Ministarstva kao organa republičke uprave, bude sveobuhvatno i sistematski uređena jednim zakonom koji će predstavljati bazični akt Ministarstva unutrašnjih poslova.

Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske usvojila je Narodna Sкupština Republike Srpske početkom aprila 2016. godine.

Prema podacima iz Izvještaja o radu MUP-a RS, na dan 30.06.2015. godine u Ministarstvu je bilo zaposleno 6.768 radnika, od čega 5.171 policijski službenik, 1.116 državnih službenika, 478 namještenika i tri zaposlena sa statusom pripravnika sa VSS. Ukupan broj zaposlenih u Ministarstvu u posmatranom vremenu 2016. godine bio je za 1,7% manji u odnosu na broj zaposlenih u istom vremenu 2015. godine. Od ukupnog broja zaposlenih 22,5% (1.521) su žene, a preostalih 77,5% su muškarci (5.247).

Na kraju 2016. godine u Ministarstvu je bilo zaposleno 6.757 radnika, što je za 63 izvršioca manje nego na kraju 2015. godine.

Prema podacima iz Izvještaja o radu MUP-a RS, na dan 31.12.2017. godine broj zaposlenih u Ministarstvu je iznosio 6.903, što je za 146 izvršilaca više u odnosu na 2016. godinu. Od ukupnog broja zaposlenih 5.374 su policijska službenika, 1.032 državna službenika, 464 namještenika i 33 zaposlena sa statusom pripravnika. Od ukupnog broja zaposlenih 22,8% su žene, a preostalih 77,2% su muškarci.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske tokom decembra 2017. završili su posljednji modul programa obuke na temu “Upoznavanje srednjeg i višeg policijskog rukovodnog  kadra sa konceptom modernog upravljanja ljudskim resursima”, koji je realizovan u okviru Twinning projekta IPA 2012 “Jačanje sprovođenje zakona u BiH”. Program je sproveden u periodu od maja do decembra ove godine, a obuke je uspješno završilo 89 učesnika – pripadnika MUP-a Republike Srpske, kao i svih institucija za provođenje zakona u BiH.

Budžet Ministarstva unutrašnjih poslova RS u 2017. godini bio je za oko 10 miliona KM veći u odnosu na 2016. godinu. Budžetom za 2018. godinu planirana su sredstva približna onima koja su planirana i izvršena u 2016. godini.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi