Neispunjeno

Ojačati ulogu koordinatora za reformu JU na svim upravnim nivoima

Partije: DF | Oblasti: Državno uređenje

Da bi se reforma javne uprave ubrzala potrebno je mehanizmom upravljanja i koordinacije definirati mjesto i ulogu svih učesnika u provođenju reforme, a prevashodno osigurati političku podršku sa definiranom institucionalnom odgovornošću te ojačati ulogu koordinatora za reformu JU na svim upravnim nivoima.

Obrazloženje

U toku mandatnog perioda 2018 - 2022 nisu zabilježene aktivnosti Vijeće ministara BiH na datom obećanju.

Izvor: Pobjednička BiH - Izborni program 2018

U februaru 2020. godine U.G. Zašto ne izdalo je saopštenje koje se odnosilo na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uspostavljanju kancelarije koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH, a koja se tiče imenovanja glavnog koordinatora za reformu javne uprave. Pomenutom izmjenom je predviđeno da glavnog koordinatora za reformu javne uprave i njegove zamjenike imenuje i razrješava predsjedavajući Savjeta ministara BiH, umjesto Savjeta ministara BiH kako je definisano trenutnom Odlukom. Istom Odlukom glavni koordinator bi se imenovao sada u svojstvu savjetnika.

Krajem 2020. godine Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o usvajanju Akcijskog plana za reformu javne uprave, kojim će biti realizirani ciljevi i mjere definirani Strateškim okvirom za reformu javne uprave do 2022. godine

Usvajanje Akcijskog plana jedan je od ključnih koraka kojim Vijeće ministara BiH realizira jedan od 14 prioriteta za daljnje napredovanje u procesu europskih integracija. Cilj je unaprijediti sveukupno funkcioniranje javne uprave osiguravanjem profesionalne i depolitizirane državne službe i koordiniranim pristupom u kreiranju politika u BiH. Akcijski plan obuhvaća pet stupova u kojima su planirane reformske intervencije, i to  Razvoj politika i koordinacija, Državna služba i upravljanje ljudskim potencijalima,  Odgovornost,  Pružanje usluga i Upravljanje javnim financijama, te sadrži ukupno 165 aktivnosti koje će biti realizirane do 2022. godine.  Ured koordinatora za reformu javne uprave zadužen je da provede sve pripremne radnje i osigura neophodne uvjete za uspješnu implementaciju Akcijskog plana, uključujući nesmetan nastavak rada strukture za koordinaciju reforme javne uprave, redovne koordinacijske sastanke i daljnje jačanje efikasnosti koordinacije te otvaranje razgovora s donatorima i reaktivaciju Fonda za reformu javne uprave radi osiguranja financijskih sredstava za implementaciju planiranih aktivnosti iz Akcijskog plana. Zadužuju se sve institucije na državnoj razini, navedene u Akcijskom planu za reformu javne uprave, kao provoditelji mjera, da ciljeve, aktivnosti i indikatore uspješnosti uvrste u srednjoročne i godišnje planove rada. Za realizaciju aktivnosti planiranih Akcijskim planom za reformu javne uprave u razdoblju od 2018. do 2022. godine potrebno je 61.473.895 KM, od čega je oko 60 milijuna KM potrebno osigurati iz donacija.

Saopćenje VM BiH, 16.12.2020.

Na portalu e-konsultacije u julu 2022. godine objavljena je Zajednička platforma o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Zajednička platforma o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini strateški je dokument koji utvrđuje principe, načine i mehanizme implementacije mjera Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini i pratećih akcionih planova, te predstavlja politički i pravni okvir i osnovu za saradnju organa uprave svih nivoa vlasti. Opći cilj dokumenta je da posluži kao instrument za efikasnu provedbu planiranih reformskih ciljeva i mjera u predstojećem srednjoročnom periodu. Konačni cilj je povećati efikasnost, efektivnost, transparentnost, odgovornost, participativnost u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini, te doprinijeti ugradnji načela dobrog upravljanja u sistem javne uprave u Bosni i Hercegovini, na svim nivoima vlasti obuhvaćenim planiranim aktivnostima, uključujući i dalju profesionalizaciju i depolitizaciju državne službe i koordiniran pristupom u kreiranju politika. Online konsultacije provedene su u periodu od 6.7-21.7.2022.godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!