U progresu

Odvoz i deponovanje smeća rješavati kroz regionalnu deponiju

Opštine: Gračanica

Odvoz i deponovanje smeća rješavati kroz regionalnu deponiju, a početi proces zatvaranja i saniranja sadašnjih deponija.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata zabilježene su značajne aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Izborni program 2020-2024, SDP BiH Gračanica

U Kabinetu gradonačelnika Gračanice, 18.6.2021. godine na temu Problem odlaganja otpada i sanacija deponije Grabovac, održan je sastanak Kolegija na kome je bio prisutan i direktor Javnog preduzeća Komus Senad Memić.

Tom prilikom zaključeno je da je navedena deponija najveći ekološki problem Gračanice, da  zaslužuje dodatnu pažnju i napore čitave lokalne zajednice i šire, te da je njeno zatvaranje i sanacija trajno rješenje. 

“Učinit ćemo sve da se sa krajem godine prestane odlagati otpad na deponiji Grabovca”, zajednički je zaključak održanog sastanka, a, kako je navedeno na zvaničnoj stranici Grada Gradiška, u tom pravcu i sa tim ciljem doneseni su sljedeći zaključci:

– Uraditi ekonomsku i finansijsku analizu odlaganja otpada na regionalne deponije najbliže Gračanici (Doboj i Banovići)

– Održati tematsku sjednicu Gradskog vijeća na kojoj će biti razmatrana problematika; odlaganja otpada na regionalnoj deponiji, sanacije deponije Grabovac i cijena odlaganja i deponovanja komunalnog otpada, te donesene Odluke u pravcu trajnog rješenja

– Pokrenuti sve aktivnosti u traženju donatora i obezbjeđenju vlastitih sredstava (EU fondovi, Vlade, ekološki fondovi, kreditna sredstva) za zatvaranje i sanaciju postojeće deponije

– Nosilac svih priprema bit će JP Komus uz saradnju sa nadležnom komunalnom i drugim Službama.

Grad Gračanica, 18.6.2021.

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Gračanica održanoj 2.9.2021.godine na inicijativu vijećnika Almedina Devedžića upućenu komunalnim redarima i inspektorima da se istraži nezakonita aktivnost nastanka deponija na putu Lukavica-Malešići, odgovoreno je iz Službe za inspekcijske poslove u kojem se između ostalog navodi kako će ova služba u narednom periodu pojačati aktivnosti na utvrđivanju i pronalasku lica koja odlažu otpad na nedozvoljenim mjestima u Lukavici, te ukoliko se otkriju počinioci, preduzeti zakonom predviđene mjere, te predložila određene postupke u cilju smanjenja nastajanja nedozvoljenih odlagališta otpada.

Javno preduzeće Komus bogatije je za još jedno novo vozilo za odvoz selektiranog komunalnog otpada koje će omogućiti uvođenje još jedne posade i proširenje usluge odvoza komunalnog otpada iz MZ Gornja Orahovica, navedeno je 3.12.2021. godine na zvaničnoj stranici Grada Gračanica.

Projekat je finansirao Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine sa 90.000 KM, te J.P. “Komus“ d.o.o. sa 110.000 KM, a od ukupno 23 mjesne zajednice organizovan je odvoz otpada u 21 mjesnoj zajednici, te je tako uključeno 95% korisnika za odvoz komunalnog otpada odnosno 9035 korisnika.

Tom prilikom, tehnički rukovodilac u J.P. „Komus“ Gračanica Zakira Đogić izjavila je: 

Očekujemo da će uskoro početi primjena člana 154. odluke o komunalnom redu Grada Gračanica koji propisuje da se otpaci koji se mogu korisno upotrijebiti odlažu po pravilu u posebne posude ili vreće kako bismo reducirali količinu otpada na gradskoj deponiji.

Zakira Đogić, 3.12.2021.

Kako je javnosti predočeno krajem aprila 2022. godine, Regionalna deponija “Eko-sep”, koja se gradi na dijelu bivšeg površinskog kopa uglja u mjestu Višća kod Živinica, trebala bi biti izgrađena do kraja 2022. godine.

Sredstva za izgradnju osigurana su s 10 miliona maraka kredita Evropske banke dok je 5 miliona granta osigurala Evropska banka s partnerima, a Gračanica, Srebrenik i Gradačac žele se priključiti projektu i sanirati postojeće deponije koje uzrokuju ekološke probleme.

Kako je tom prilikom rečeno, postojeća deponija smeća za područje Gračanice, formirana prije 48 godina, nalazi se uz magistralnu cestu Tuzla – Doboj, te je minulih decenija predstavljala najveći ekološki problem ovog grada, posebno građana Mjesne zajednice Grabovac gdje se nalazi deponija. 

Gradske vlasti imaju pripremljen projekat prema kojem je je potrebno investirati 7 miliona maraka za sanaciju i zatvaranje ove deponije, potvrdio je direktor JP Komus, Gračanica, Senad Memić.

Ovakav način deponovanja otpada, koji je prisutan u cijeloj BiH, je prije svega bio uvjetovan niskom cijenom odvoza i deponovanja otpada i s druge strane, samim načinom da nismo imali izgrađene regionalne deponije. Samom sanacijom ove deponije, i svih deponija u BiH, dobićemo puno veći kvalitet života ljudi koji žive u blizini ovih deponija, smanjićemo njen uticaj na okoliš, smanjićemo rasipanje tog otpada pogotovo prilikom nevremena i jakih vjetrova.

Senad Memić, 25.4.2022. 

Tim povodom gradonačelnik Gračanice Nusret Helić izjavio je da je za Gračanicu to izuzetno rješenje. 

Procjenjujemo da će sam odvoz smeća Gračanicu godišnje koštati oko 500 000 KM, što znači da ćemo pomaknuti malo i cijene odvoza smeća, ali je za Gračanicu zaista to jedno izuzetno rješenje.

Nusret Helić, 25.4.2022.

Potvrđeno je i da se na području Gračanice dnevno prikupi 45 tona smeća, te da će se ovaj otpad prikupljati na pretovarnoj stanici, čija izgradnja uskoro treba početi, a cilj je da se primarnom selekcijom otpada i njegovim komprimiranjem, uz pomoć specijalnih vozila, smanje transportni troškovi odvoza smeća na regionalnu deponiju. 

Lokalnim vlastima u Gračanici, Gradačcu i Srebreniku u izgradnji pretovarnih stanica pomoći će i Vlada Tuzlanskog kantona sa 300 000 maraka kroz rebalans ovogodišnjeg budžeta a ministrica okoliša Tuzlanskog kantona Anela Ajšić s tim u vezi je izjavila: 

Prije svega to je višemilionski projekat i zaista potrebno je da se odrede velika sredstva, ali, kako smo mi dobili informaciju i ono što vidimo da jeste i po izjavama gradonačelnika da zaista idu u tom smjeru da se izgradi postrojenje za preradu otpada koje je zaista, prije svega, značajno i za ove osnivače regionalne deponije, a nadamo se evo i za cijeli Kanton.

Anela Ajšić,  25.4.2022.

Odlukom o Budžetu Grada Gračanica za 2022. godinu za sufinansiranje izgradnje pretovarne stanice I deponije izdvojeno je 300.000 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!