U progresu

Odvoz i deponovanje smeća rješavati kroz regionalnu deponiju

Opštine: Gračanica

Odvoz i deponovanje smeća rješavati kroz regionalnu deponiju, a početi proces zatvaranja i saniranja sadašnjih deponija.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata zabilježene su značajne aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Izborni program 2020-2024, SDP BiH Gračanica

Gradonačelnik Nusret Helić 22.12.2023. godine je u posjetu primio učenike Gimnazije „Dr. Mustafa Kamarić“. Tom prilikom učenicima je odgovorio na pitanja učenika koji su se zanimali koje mjesto po važnosti za gradonačelnika i Gradsku upravu zauzima gradska deponija, za koju je navedeno, da nije po evropskim standardima.

Gradonačelnik Helić naveo je da postoji rješenje za koje smatra da će finalizirati zatvaranje navedene deponije, a tiče se otvaranja regionalne/kantonalne deponije na području Živinica i Banovića. Smatra da je riječ o projektu koji će Grad skuplje koštati, ali se nada da će Grad stvoriti uslove za početak zatvaranja deponije i odvoz otpada na navedenu deponiju. Naglasio je da Gračanica nije prešla kvotu zagađenosti, posebno nakon uvođenja grijanja na daljinsko upravljanje, odnosno grijanja na biomasu i obdnovljive izvore energije.

Odlukom o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Gračanica za 2023. godinu nisu predviđena sredstva za sufinansiranje izgradnje pretovarne stanice i deponije. Međutim, kada je riječ o kapitalnom transferu JP “Komus” na ime realizacije projekta pretovarne stanice planirana su sredstva u iznosu od 100.000 KM.

Iz Grada Gračanica su krajem 2023. godine za Istinomjer rekli da prema trenutnim saznanjima deponija u Živinicama još uvijek nije dobila sve dozvole za početak rada. Otpad se odvozi na sanitarnu deponiju u Doboju. U odgovoru navode da Gračanica ima jednu gradsku deponiju “Grabovac”, koja još uvijek nije sanirana, ali je zatvorena. Za njenu sanaciju Grad Gračanica treba obezbijediti veća finansijska sredstva i to preko  6.000.000 KM. Za smanjenje deponovanog otpada urađena je pretovarna stanica na postojećoj deponiji. Navode da je cijena odvožnje otpada za građane neznatno veća, jer Grad iz Budžeta finansira deponovanje otpada na deponije te je u ove namjene do kraja godine obezbijedio 135.000 KM.


Kako je javnosti predočeno krajem aprila 2022. godine, Regionalna deponija “Eko-sep”, koja se gradi na dijelu bivšeg površinskog kopa uglja u mjestu Višća kod Živinica, trebala je biti izgrađena do kraja 2022. godine.

Sredstva za izgradnju osigurana su s 10 miliona maraka kredita Evropske banke dok je pet miliona granta osigurala Evropska banka s partnerima, a Gračanica, Srebrenik i Gradačac žele se priključiti projektu i sanirati postojeće deponije koje uzrokuju ekološke probleme.

Gradske vlasti imaju pripremljen projekat prema kojem je je potrebno investirati sedam miliona maraka za sanaciju i zatvaranje ove deponije, potvrdio je direktor JP Komus, Gračanica, Senad Memić.

Prema riječima Memića, ovaj način deponovanja otpada bio je uvjetovan niskom cijenom odvoza i deponovanja otpada i time da nisu imali izgrađene regionalne deponije. Sanacijom ove deponije, može se dobiti veći kvalitet života ljudi koji žive u njihovoj blizini, smanjit će se njen uticaj na okoliš i rasipanje otpada kod nevremena i jakih vjetrova.

Gradonačelnik Helić rekao je da će odvoz smeća godišnje Gračanicu koštati oko 500.000 KM, što znači da će biti pomjerena cijena odvoza smeća, ali da je riječ o izuzetnom rješenju za Gračanicu.

Potvrđeno je i da se na području Gračanice dnevno prikupi 45 tona smeća, te da će se ovaj otpad prikupljati na pretovarnoj stanici, čija izgradnja uskoro treba početi, a cilj je da se primarnom selekcijom otpada i njegovim komprimiranjem, uz pomoć specijalnih vozila, smanje transportni troškovi odvoza smeća na regionalnu deponiju. 

Lokalnim vlastima u Gračanici, Gradačcu i Srebreniku u izgradnji pretovarnih stanica pomoći će i Vlada Tuzlanskog kantona sa 300.000 KM kroz rebalans ovogodišnjeg budžeta.

Prema riječima ministrice okoliša Tuzlanskog kantona Anele Ajšić riječ je o višemilionskom projektu, ali da se ide u smjeru da se izgradi postrojenje za preradu otpada koje će biti od značaja za osnivače regionalne deponije i za cijeli Kanton.

Odlukom o Budžetu Grada Gračanica za 2022. godinu za sufinansiranje izgradnje pretovarne stanice I deponije izdvojeno je 300.000 KM.

U Kabinetu gradonačelnika Gračanice, 18.6.2021. godine na temu Problem odlaganja otpada i sanacija deponije Grabovac, održan je sastanak Kolegija na kome je bio prisutan i direktor Javnog preduzeća Komus Senad Memić.

Tom prilikom zaključeno je da je navedena deponija najveći ekološki problem Gračanice, da  zaslužuje dodatnu pažnju i napore čitave lokalne zajednice i šire, te da je njeno zatvaranje i sanacija trajno rješenje. 

“Učinit ćemo sve da se sa krajem godine prestane odlagati otpad na deponiji Grabovca”, zajednički je zaključak održanog sastanka, a, kako je navedeno na zvaničnoj stranici Grada Gradiška, u tom pravcu i sa tim ciljem doneseni su sljedeći zaključci:

– Uraditi ekonomsku i finansijsku analizu odlaganja otpada na regionalne deponije najbliže Gračanici (Doboj i Banovići)

– Održati tematsku sjednicu Gradskog vijeća na kojoj će biti razmatrana problematika; odlaganja otpada na regionalnoj deponiji, sanacije deponije Grabovac i cijena odlaganja i deponovanja komunalnog otpada, te donesene Odluke u pravcu trajnog rješenja

– Pokrenuti sve aktivnosti u traženju donatora i obezbjeđenju vlastitih sredstava (EU fondovi, Vlade, ekološki fondovi, kreditna sredstva) za zatvaranje i sanaciju postojeće deponije

– Nosilac svih priprema bit će JP Komus uz saradnju sa nadležnom komunalnom i drugim Službama.

Grad Gračanica, 18.6.2021.

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Gračanica održanoj 2.9.2021.godine na inicijativu vijećnika Almedina Devedžića upućenu komunalnim redarima i inspektorima da se istraži nezakonita aktivnost nastanka deponija na putu Lukavica-Malešići, odgovoreno je iz Službe za inspekcijske poslove u kojem se između ostalog navodi kako će ova služba u narednom periodu pojačati aktivnosti na utvrđivanju i pronalasku lica koja odlažu otpad na nedozvoljenim mjestima u Lukavici, te ukoliko se otkriju počinioci, preduzeti zakonom predviđene mjere, te predložila određene postupke u cilju smanjenja nastajanja nedozvoljenih odlagališta otpada.

Javno preduzeće Komus bogatije je za još jedno novo vozilo za odvoz selektiranog komunalnog otpada koje će omogućiti uvođenje još jedne posade i proširenje usluge odvoza komunalnog otpada iz MZ Gornja Orahovica, navedeno je 3.12.2021. godine na zvaničnoj stranici Grada Gračanica.

Projekat je finansirao Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine sa 90.000 KM, te J.P. “Komus“ d.o.o. sa 110.000 KM, a od ukupno 23 mjesne zajednice organizovan je odvoz otpada u 21 mjesnoj zajednici, te je tako uključeno 95% korisnika za odvoz komunalnog otpada odnosno 9035 korisnika.

Tom prilikom, tehnički rukovodilac u J.P. „Komus“ Gračanica Zakira Đogić izjavila je: 

Očekujemo da će uskoro početi primjena člana 154. odluke o komunalnom redu Grada Gračanica koji propisuje da se otpaci koji se mogu korisno upotrijebiti odlažu po pravilu u posebne posude ili vreće kako bismo reducirali količinu otpada na gradskoj deponiji.

Zakira Đogić, 3.12.2021.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!