Neispunjeno

Odgovarajući uslovi života žena na selu

Partije: DNS | Oblasti: Socijalna politika

DNS se zalaže da žene brojnije preuzimaju odgovornost u politici, privredi i društvenim djelatnostima. DNS se zalaže da se poboljšanju njihovog položaja kroz primjenu odredaba UN Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena, koja predstavlja najznačajniji univerzalni dokument iz oblasti ženskih ljudskih prava poznat kao “Međunarodna povelja prava žena”, koji je Generalna skupština UN-a usvojila 1979. godine. U skladu sa ovim dokumentom, DNS će podržati da: 1. Države članice treba da uzmu u obzir posebne probleme sa kojima se suočavaju žene na selu i značajnu ulogu koju žene na selu imaju u ekonomskom opstanku svojih porodica, uključujući njihov neplaćeni rad, i da preduzmu sve odgovarajuće mjere za primjenu ove Konvencije. 2. Države članice preduzmu sve odgovarajuće mjere da ukinu diskriminaciju žena na selu, kako bi osigurale da one ravnopravno sa muškarcima učestvuju i imaju koristi od razvoja sela i posebno da im osiguraju pravo: (h) da imaju odgovarajuće uslove života, naročito u pogledu stanovanja, sanitarnih uslova, električne energije, snabdijevanja vodom, saobraćaja i komunikacija.

Obrazloženje

Obećanje nije ispunjeno u mandatu 2014-2018

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!