Neispunjeno

Obrazovanje na maternjem jeziku u skladu sa Ustavom BiH

Partije: DF | Oblasti: Pravna država

Ustavno je pravo svih naroda u BiH, FBiH i kantonima da se obrazuju na svom maternjem jeziku, te da udžbenici budu štampani na jezicima konstitutivnih naroda na oba pisma. Zahtijevat ćemo isključivo poštivanje Ustava BiH kada je u pitanju ova problematika (…) Potrebno je osigurati dosljedno provođenje Zakona o zabrani diskriminacije, te posebnu pažnju pokloniti zaštiti prava povratnika u smislu zaštite od diskriminacije kod zapošljavanja i ostvarivanja socijalne zaštite i prava na obrazovanje.

Izvor: Izborni program 2018.

Ombudsmani za ljudska prava Bosne i Hercegovine ističu da Ustav Bosne i Hercegovine ne sadrži odredbu kojom se eksplicitno regulira pitanje uporabe službenih jezika, odnosno službenog pisma u Bosni i Hercegovini. S druge strane, Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, predviđa da su službeni jezici u Federaciji Bosne i Hercegovine hrvatski, bosanski i srpski jezik, dok su službena pisma ćirilica i latinica.

Sve osobe na teritoriji Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine imaju pravo koristiti se nekim od službenih jezika, odnosno službenog pisma, pri čemu se termin “korištenje” ne može usko promatrati i kao takav ne garantira samo građanima pravo da govore i pišu na jednom od tri službena jezika i pisma, već obuhvata i pravo da informacije koje primaju od javnih tijela budu na njihovom jeziku, da zvanični dokumenti, obrasci budu dostupni na sve tri jezičke varijante…, odnosno da koriste svoj maternji jezikom u svim aspektima života.

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!