Započeto

Nove investicije u privredu i infrastrukturu

Partije: SP RS | Oblasti: Ekonomija

Nikola Vukčević, generalni sekretar SP-a u intervjuu za Srpska Cafe rekao je:

“Rast i razvoj Republike Srpske je najveći cilj koji moramo dostići u naredne četiri godine, želimo nove investicije u privredu Republike Srpske, nove investicije u infrastrukturu.”

Izvor: Nikola Vukčević, generalni sekretar SP-a u intervjuu za Srpska Cafe

Vlada Republike Srpske je iz Programa javnih investicija Republike Srpske na prioritetnu listu za 2023. godinu stavila 18. projekata vrijednih 70 miliona KM. 

Među njima su i sljedeći projekti:

 • Izgradnja sportske dvorane u Doboju
 • Investiciona ulaganja u Univerzitetskom gradu u Banjoj Luci – nastavak finansiranja
 • Sanacija Paviljona 3 u okviru projekta Rekonstrukcija objekata u JU Studentski centar “Nikola Tesla” Banja Luka – nastavak finansiranja
 • Ulaganja u objekat Ortopedska hirurgija u Slatini – nabavka radova, medicinske i nemedicinske opreme i namještaja – nastavak finansiranja”
 • Ulaganja u objekte na Jahorini koji su dati na korišćenje Ugostiteljskom servisu Vlade Republike Srpske – nastavak finansiranja u 2023. godini
 • Finansiranje remonta tehničke opreme za operativne poslove protivgradne zaštite
 • Rekonstrukcija objekta za potrebe Rektorata i Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu – dodatna sredstva
 • Izgradnja Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu – druga faza
 • Dogradnja i proširenje sistema protivgradne zaštite Republike Srpske – prva faza
 • nosilac projekta Javno preduzeće “Protivgradna preventiva Republike Srpske” a.d. Gradiška
 • Nabavka radova na hitnoj izgradnji mosta u MZ Romanovci i puta u MZ Jurkovica u Gradišci

 


Na 30. sjednici Vlada RS održanoj 20.7.2023. godine donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede i preduzetništva na Plan korištenja sredstava, za period 1.1 – 31.12.2023. godine, za Podršku razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija, u iznosu od 14.500.000 KM. 

Javni poziv raspisan za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja u 2023. godini raspisan je u julu 2023. Od 315 prijavljenih privrednih subjekata, njih 233 je ispunjavalo propisane uslove. 

Na 37. sjednici Vlada RS je donijela Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede i preduzetništva na Plan korištenja sredstava (za period 1.1. – 31.12.2023. godine) za provođenje Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i uspostavljanja poslovnih zona u iznosu od 380.000 KM.

Planom korištenja sredstava planirano je 380.000 KM za dodjelu podsticaja privrednim subjektima za projekte koji za predmet imaju digitalnu transformaciju poslovanja, tehničke inovacije i očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaćih radinosti. Javni poziv raspisan je u septembru 2023. godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


  Pitajte Istinomjer!